Holder dit tag til efteråret og vinteren

Ikke alle overraskelser er lige sjove. Et utæt tag kan give alvorlige fugt- og vandskader med store udgifter til følge. Derfor er det en god ide at tjekke taget, inden efteråret og vinteren sætter ind med masser af nedbør og sne.

Vi kigger ikke så tit taget efter i sømmene, men det burde vi gøre. Det kan nemlig godt betale sig at tjekke taget med jævne mellemrum, fordi taget er en bygningsdel, som skal holde tæt. For det første kan et utæt tag give fugt- og vandskader, der har en rigtig dårlig indvirkning på husets indeklima. Samtidig er det lidt af en dyr fornøjelse at få udbedret skaderne på taget eller på resten af huset, hvis angreb i form af råd eller svamp er indtruffet. Ved at tjekke taget kan mange boligejere undgå store udgifter.

Sådan tjekker du taget Hvis du vil undgå skader på grund af utætheder, så start med at tjekke taget udefra for at se om alt er, som det skal være. Kig efter om noget ligger løst, eller om der er huller i taget. Rygningen er oftest mest udsat, og det er vigtigt at undersøge, om den ligger korrekt og er i god stand. Vær også omhyggelig med de steder på taget, hvor taget ”brydes”, dvs. hvor fx en skorsten gennembryder tagfladen, overgangen mellem to tagflader eller ved tagfod. På sådanne steder findes der ofte inddækninger, normalt i form af bukkede metalplader, som binder taget sammen til en helhed. De er ofte lavet af zink, kobber eller bly, der normalt ikke har samme levetid som tegltagstenene.
Husk også tagrenderne, som kan være tilstoppede. De skal være rene for at kunne klare vandet fra større regnbyge. Ligger der organiske materialer i form af blade eller grene på taget, bør disse - for at hindre biologisk vækst på taget - skånsomt fjernes, dog aldrig med højtryksspuling.

Eftersyn af tegltage

Det er naturligvis også vigtigt at gå sit tegltag efter. Har man adgang via loftet, er det en god ide at checke det en solskinsdag, hvor solens stråler vil afsløre, om der er hul eller revner i taget. Det kan også godt betale sig at efterse tagrender for om de eventuelt skulle være fyldte med efterårsblade og andet skidt.
Check også taget udefra. Kig efter knækkede, nedblæste eller forskubbede tegltagsten. De ødelagte tegltagsten skal selvfølgelig udskiftes og for de forskubbede tegltagstens vedkommende, skal de lægges på plads i forhold til forskrifterne. Hvis tegltagstenene har revner, er det kun et problem, hvis revner er lange og næsten gennemgående i stenen. Skal du på taget, så husk sikkerhedsudstyr, som er lovpligtigt ved arbejde over 2 meter i højden.

”Hvis der er problemer med taget, er det selvfølgelig vigtigt at få udbedret skaden så hurtig som muligt. Få dækket hullet med plastik og få opsamlet vand og sne i spande. Kontakt herefter en håndværker der kan reparere taget. Lige nu kan fradraget for håndværkerlønninger benyttes”, siger Tommy Bisgaard

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. 

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links