Klimasikret byggeri er et must i fremtiden

Den globale opvarmning er i følge Meteorologisk Institutt en realitet og med den følger et mere fugtigt og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne byggerier til de ændrede klimaforhold?Kalk- og teglværksforeningen sætter fokus på fugt- og frostsikre materialer, herunder også et sundt indeklima uden fugt- og skimmelsvamp.

”Fugt- og frostsikre materialer er en absolut nødvendighed, hvis vi skal ruste vores bygninger til fremtidens klimaændringer. Vi ved jo allerede fra de seneste mange skybrud, hvor store ødelæggelser vand kan forårsage på bygningsmaterialer og konstruktioner, hvis de ikke kan tåle fugt og også hurtigt kan afgive vandet igen. Ud over mulige frostskader i våde facader er råd og skimmelsvamp næsten uundgåeligt. Men sådan behøver det ikke være”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og teglværksforeningen.

Det anbefales derfor for bygherrer at bygge i robuste materialer, der tåler det fugtige og skiftende klima med øget nedbør samt med flere vekslende frost- og tøperioder. De anbefalinger er også ifølge Meteorologisk Institutt mere aktuelle end nogensinde. Man må heller ikke glemme, at vi får flere alvorlige storme, hvilket også stiller krav til en konstruktion.

Tunge konstruktioner er mest fugtsikre

Undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at tunge konstruktioner af mursten og tegl har mindre risiko for fugt og skimmel end lette konstruktioner.

Det skyldes, at mursten af tegl kan optage fugt og afgive den igen uden at tage skade og uden at skade den traditionelle konstruktion, murstenene indgår i. Tegl er samtidig et uorganisk materiale, der hverken kan rådne eller giver næring til skimmelvækst.

Mange penge at spare

”Kommer der først vand i mange lette konstruktion i f.eks. træ, kan der ikke være meget at gøre end at udskifte materialerne. Man kan ikke altid affugte sig ud af problemerne, hvis materialerne ikke tåler fugt i første omgang. Så er skaden først sket, kan det blive meget dyrt for boligejeren i vedligehold.

Mursten i tegl kan derimod tørre helt igen uden at tage skade. Det betyder rigtig meget for bygningsøkonomien, ikke mindst i forhold til forsikring og gensalg, at man kan beholde konstruktionen uden fare for dårligt indeklima og større løbende vedligehold. Murstenshuse med tegltage giver både vejrbestandige og stort set vedligeholdelsesfrie facader og konstruktioner rustet til fremtidens klimaændringer”, udtaler Tommy Bisgaard.

Læs mere om tegl og fugt her

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia