Kraftigere regn fordrer stærke byggematerialer

Danmark får mere og mere regn. Det betyder, at byggematerialer ikke når at tørre igennem, inden de igen bliver våde. Derfor er det vigtigt at vælge materialer, som kan tåle at være våde i længere tid – især også af hensyn af frost- & tøpåvirkninger.

DMI estimerer, at størrelsen af den kraftigste dagsnedbør fremover vil stige med 20 % eller mere, og at vejret generelt vil blive mere ekstremt. Det vil stille støre krav til boligen, og derfor kan det være en god idé at vælge vejrbestandige materialer som f.eks. mursten og tegltagsten.

Vælg den vejrbestandige og vedligeholdelsesfri facade
Murstensfacaden er den mest holdbare løsning. I Danmark er den da også danskernes foretrukne. Hele 95 % af enfamiliehuse har murstensfacade.
Ser man på vejrbestandighed, er både materiale og konstruktion afgørende. Nok så megen vedligehold kan hverken kompensere for en dårlig konstruktion eller sarte materialer. Og nogle materialer er mindre vejrbestandige end andre. Mange træfacader kræver behandling med olie, træbeskyttelse eller maling for at holde i mindst 20-25 år.

Vælger man i stedet murstensfacaden med tegltag, kan man nyde godt af materialets mange fordele. Bortset fra at fugerne skal tjekkes, kræver rå mursten ingen vedligeholdelse, og de har en levetid på over hundrede år. Samtidig kan mursten optage og afgive fugt, uden at de angribes af råd og svamp eller på anden måde tager skade, og det bliver endnu vigtigere, efterhånden som klimaet byder på mere regn, frost- og tøperioder. Et tegltag holder – som det murede byggeri - også i rigtig mange år og er som skabt til de ny danske klimaudfordringer.

Se mere på www.byg-i-tegl.dk  

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia