Mursten er arkitekternes Rolls Royce

Murstensbyggeri er eksklusivt. Undersøgelser viser, at 2 ud af 3 skandinaviske arkitekter foretrækker at bo i murede teglhuse. Det gavner både indeklima, miljø og pengepung at følge arkitekternes eksempel.

Mursten har i flere hundrede år været et eksklusivt byggemateriale. Undersøgelser fra Lunds Tekniske Højskole viser, at hele 60 % af arkitekterne foretrækker selv at bo i murede teglhuse. Det skyldes blandt andet tegls holdbarhed og lille behov for vedligeholdelse.

En palet af attraktive egenskaber
En levetid på mere end 100 år, stor brandsikkerhed og næsten intet behov for vedligehold er væsentlige faktorer til tegls popularitet. Tegl skaber samtidig et godt indeklima, fordi stenene sikrer god varmeregulering og hjælper til at reducere og regulere luftfugtigheden, så fugt og skimmelsvamp ikke trives. Derudover har tegl en lyddæmpende effekt, hvilket især kan være godt til boligbyggeri i byerne. 

På den miljømæssige side udmærker tegl sig ved at være et 100 % naturmateriale, der ikke indeholder giftige stoffer og let kan genanvendes eller deponeres uden at skade miljøet. Lang holdbarhed, lave omkostninger til varme og næsten ingen udgifter til vedligehold gør teglhuse til en god investering.

At bo i teglhuse er som at køre i Rolls Royce
Direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy Bisgaard, forstår udmærket tegls popularitet hos arkitekterne: ”Tegl er ganske enkelt byggematerialernes Rolls Royce: Design, materialekvalitet og komfort går op i en højere enhed. Samtidig er tegl er en god investering, der aldrig går af mode.”

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia