Mursten hitter på eksportmarkedet

Meget tyder på endnu en rekord for dansk eksport af mursten i 2015. Især Tyskland og Sverige tager godt fra, men England har vist den største procentmæssige stigning.

Eksporten af mursten og tegltagsten rundede i 2014 ca. 54 mio. mursten, hvoraf Tyskland tog sig af ca. 30 mio. og Sverige stod for ca. 16 mio. Største vækst var i England, som præsterede et spring på ikke mindre end 55 %, men dog stadig holder sig på en beskeden 3. plads med ca. 3 mio. De samlede prognoser for 2015 ser særdeles lovende ud, og i Kalk- og Teglværksforeningen regner man med at få det bedste eksportresultat i mange år.

Klimaforandringer øger eksporten af mursten

Det er bl.a. økonomien i kombination med lokale byggetraditioner, der har afgørende indflydelse på valg af byggematerialer. Derfor er det interessant at se på udviklingen i Sverige gennem de seneste år, hvor træhuse i stigende grad afløses af murstensbygninger med tegltag. I Nässjö Kommune har man f.eks. besluttet at satse mere på mursten end træ for at sænke udgifterne til vedligeholdelse af bygningerne.

"Der er en række økonomiske, driftsmæssige og miljømæssige grunde til, at tegl og mursten vinder frem på eksportmarkedet i disse år", fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, og fortsætter: "I Sverige betyder konsekvenserne af klimaforandringerne bl.a. at træbygningerne i det sydlige Sverige fra Stockholm sydpå bliver for dyre i drift. En murstensbygning med tegltag er godt nok lidt dyrere at bygge, men koster til gengæld betydeligt mindre i vedligeholdelse. Over en årrække giver det en betydeligt bedre boligøkonomi".

Miljøhensyn får større vægt

Planlæggere og politikere er gennem de seneste år også blevet mere opmærksomme på miljøbelastningen fra byggeriet. Det spiller også ind på valget af byggematerialer, hvor mursten står sig godt i konkurrencen på grund af deres særlige egenskaber. En lang række rapporter har efterhånden dokumenteret, at tegl giver et bedre indeklima uden gasser og med god temperaturregulering. Desuden belaster tegl ikke naturen, og i Danmark genanvendes ca. 95 % af materialerne, hvorfor man ikke skal bortskaffe affald, deponere eller brænde det af.

Læs mere om tegl og miljø på www.bygitegl.dk eller www.teglapp.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia