Mursten i klasseværelset øger indlæringen

Skoleelever lider ofte under et dårligt indeklima, men blot ved at vælge mursten i klasselokalets indervægge kan eleverne føle sig meget bedre tilpas og vil derfor lære bedre.

Forkerte valg af byggematerialer skaber dårligt indeklima i skolernes klasseværelser. Store temperaturstigninger, støj og dårlig luft påvirker elevernes velvære og koncentration. Det medfører i mange tilfælde hovedpine, ondt i maven, dårligt humør og træthed.

En undersøgelse foretaget af Børnerådet viser, at flertallet af danske skoleelever oplever for dårligt indeklima i klasseværelserne. Undersøgelsen viser, at 83 % oplever, at for varm eller kold temperatur påvirker deres indlæring. Og 89 % oplever koncentrationsbesvær pga. for meget larm. Det gør, at mange børn har svært ved at være i det samme rum en hel dag.

Store problemer med indeklimaet finder man også i de østrigske skoler, hvor den uafhængige organisation MeineRaumluft.at har undersøgt flere end ét tusind skoler. Det viser sig, at næsten alle faktorer for et sundt indeklima som fugtighed, rumtemperatur, luftskifte og CO2-niveauet er langt over eller under de anbefalede værdier.

Det går den forkerte vej

Arkitektgruppen Lille Frøen har beskæftiget sig med undervisningsbyggerier siden 1986 og har både tegnet børnehaver, skoler og universitetsbyggerier i Norge.

”For ti år siden tegnede vi mange skoler, hvor der var mursten både udvendig og indvendig, men siden er kun få skoler bygget med indervægge af mursten. I stedet bruger man en kombination af træ og gips, fordi det er billigere,” siger arkitekt Stein Sole fra Arkitektgruppen Lille Frøen.

”Vi vil gerne have mere tegl i skolernes indervægge, fordi tegl er et mere æstetisk og et mere slidstærkt og holdbart materiale end en væg, der er bygget op af træ og gips,” siger Stein Sole. Han peger samtidig på, at tegl har en lydabsorberende effekt, som gør materialet særligt egnet i klasseværelser, og for at opnå tilsvarende effekt beklæder man typisk væggene i klasselokalet med en særlig støjdæmpende træprofil.

Mursten har flere fordele

Mursten har en høj termisk masse og er velegnet til at akkumulere overskudsvarme. Men udover at udjævne temperaturudsving, så er en muret væg også med til at regulere luftfugtigheden og luftkvaliteten i huset. Porrerne i mursten optager og afgiver fugt helt uden problemer, og det kommer også kvaliteten af indeluften til gode.

”Temperaturen i murede bygninger er først og fremmest meget stabil pga. deres termiske masse. Indendørstemperaturen stiger derfor ikke uacceptabelt meget på en sommerdag med høje udendørstemperaturer og falder ikke voldsomt om vinteren, hvor det er koldt udenfor. For det andet har mursten en evne til at dæmpe støj, hvad der jo i sagens natur er væsentligt i et klasselokale,” fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

”Vi opfordrer derfor kommunerne til at overveje valget af byggematerialer nøje og ikke mindst vurdere de indeklima- og undervisningsmæssige konsekvenser, der følger i kølvandet på et for billigt materialevalg”, fortsætter Tommy Bisgaard. Han peger tillige på de økonomiske besparelser i form af færre vedligeholdelsesudgifter, som en kommune kan opnå ved at vælge tegl.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia