Myter og kort levetid koster boligejerne dyrt

Myter om prisen på nyt tag tager fusen på boligejerne og får mange til at vælge tagmaterialer med kortere levetid. Men hvordan regner man den rigtige pris ud? 

Når man som boligejer skal have lagt nyt tag, bør det være prisen inklusiv vedligehold og gensalgsværdi, dvs. prisen i løbet af hele tagets og husets levetid, der afgør valget.

Når selve det nye tag skal lægges, er prisforskellen meget lille mellem de forskellige tagtyper, men på længere sigt kan prisen variere meget , fordi nogle tagmaterialer holder i 30 år, mens andre holder i op til 100 år.

Mange tror, at det er dyrere at få lagt et traditionelt dansk vingetegltag end andre tagtyper, men sådan forholder det sig ikke. Det skyldes bl.a., at materialeomkostningerne kun udgør en lille del af de samlede omkostninger. Prisforskellen mellem f.eks. 100 m2 betontagsten og vingetegl udgør normalt kun ca. 4.000,-. Ikke meget, når man tænker på, hvor stor en totalinvestering et nyt tag er.

Tilmed viser erfaringer med vingetegl fra mere end 800 år som danskernes foretrukne tagmateriale, at den gennemsnitlige levetid på et tegltag ligger på 70-80 år. Adskillige vingetegltage har endda ligget i mere end 100 år.

”Med levetider, som nærmer sig det dobbelt af de billigere løsninger, er forskellen på ca. 40 kr. pr. kvadratmeter en super god investering, især f.eks. vedrørende vedligehold og gensalgsværdi. Merprisen på de ca. 4.000 kr., når taget lægges, er ingenting i sammenligning med, hvad det koster at skifte hele tagbelægningen ud efter 30-40 år, bare fordi man lod sig ”snyde” af myten om det ”dyre tag”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Når man skal investere i nyt tegltag, er det desuden vigtigt at tænke på, hvad der passer til byggestil og farven på ens hus.

Det røde danske vingetegl på taget er meget karakteristisk for dansk byggestil, og de klæder mange huse rigtig godt. Men tegl er meget andet. Tagtegl fås i spændende nuancer med forskellige overfladebehandlinger, eksempelvis også som engoberede, blådæmpede eller glaserede. Man kan få naturtegl med patineret overflade eller brune eller gule tegl. Det gør det nemt at finde de helt rigtige tegl, som står godt til huset.

Fakta om tagsten af tegl: 

  • Lang levetid ca. 70-80 år
  • Naturmateriale
  • Ingen vedligeholdelse
  • Stort udvalg i form og farve
  • Fås som traditionelt vingetegl samt engoberet og glaseret
  • Falmer ikke, men patinerer smukt
  • Højere gensalgsværdi, når ejendommen skal sælges i fremtiden

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia