Ny underdirektør i Kalk – og Teglværksforeningen

Stigende interesse for tegl i hele Norden har skabt behov for en tæt dialog mellem teglværker, arkitekter, håndværkere, fagskoler og politikere. Denne opgave er Gitte Krusholm Nielsen ansat til at løfte.

Ydligere Den 1.september 2015 tiltræder Gitte Krusholm Nielsen en nyoprettede stilling som underdirektør i Kalk- og Teglværksforeningen. Hendes primære opgave bliver at styrke foreningens markedsføringsindsats og dialogen med branchens aktører. Gitte får samtidig ansvar for foreningens nordiske forsknings- og udviklingsaktiviteter på strategisk niveau.

”Internationalt udsyn, Nordisk fokus, og tæt dialog med byggeriets parter og politikkernen er samme med målrettet forskning og udvikling sat på det murede byggeris dagsorden” siger underdirektør Gitte Krusholm Nielsen, som med sin ansættelse skal være med til at styrke Kalk- og Teglværksforeningen sekretariat. En af opgaverne bliver bl.a. at øge kendskabet til kalk- og teglprodukterne yderligere ved at sætte særlig fokus på bl.a. produkternes høje kvalitet og egenskaber, samt relevansen af produkternes anvendelse i fremtidens bæredygtige byggeri. .

Stærk profil med solid brancheerfaring

Gitte Krusholm Nielsen er 49 år, uddannet civilingeniør i kemi fra DTU. Hun kommer med en stærk kobling mellem sin tekniske baggrund og en stor kommerciel- og ledelsesmæssig erfaring, som er opbygget gennem en karrierer i såvel rådgivnings- og entreprenørbranchen som produktionsindustrien inden for byggematerialer. Hun har 20 års ledelseserfaring og kommer direkte fra en stilling som Commercial Manager i MT Højgaard. Tidligere har hun været ansat hos bl.a. F. L. Smidth, Hempel og Alectia.

Gitte Krusholm Nielsen kommer til at arbejde tæt sammen med direktør Tommy Bisgaard, der har ansvaret for Kalk- og Teglværksforeningens tekniske og politiske område.

Øget fokus på Norden

Kalk- og Teglværksforeningen har gennem de senest år haft en stigende aktivitet i Norge og Sverige, og Gitte Krusholm Nielsens arbejdsområder kommer derfor til at omfatte hele det nordiske marked.

"Udbygningen af vores aktiviteter i Norden er en væsentlig grund til, at vi har oprettet den nye underdirektørstilling, og vi har store forventninger til de resultater, som Gitte Krusholm Nielsen kan opnå på dette område", fortæller Tommy Bisgaard, og fortsætter: "Bæredygtighed har i flere år været et centralt begreb i byggeriet, og vi oplever som følge heraf en øget interesse for tegl i hele Norden. Her kan Gitte Krusholm Nielsen bl.a. hjælpe med at skabe større viden om murværk blandt arkitekter og rådgivere”, udtaler han. Han ser samtidig en øget international interesse for danske teglprodukter og forventer at eksportmarkedet vil blive en af driverne i den fremtidige vækst i branchen.

Læs mere om Kalk- og Teglværksforeningen på www.bygitegl.dk.

Yderligere informationer:
Gitte Krusholm Nielsen, underdirektør Kalk- og Teglværksforeningen.
Tlf. 71141440
Mail: gkn@bygitegl.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia