Nye tagboliger kan både forny og bevare Københavns unikke udtryk

Københavns Kommune har for nylig gjort det muligt at omdanne loftsrum til boliger på mange etagebyggerier. De ekstra etager skal afhjælpe hovedstadens boligmangel. Kalk- og Teglværksforeningen støtter op om idéen, og ser det som en oplagt mulighed for både at forny og bevare.

Boligmanglen i København har for nylig fået Københavns Kommune til at gøre det muligt at omdanne loftrum til boliger på mange etagebyggerier.

”Det er en god idé at udnytte etageejendommenes loftrum til boliger. De nye boliger bringer fornyelse til ejendommene. Samtidig opstår en unik mulighed for at bevare bygningernes unikke arkitektur ved at bruge traditionelle materialer”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Københavns arkitektur domineres af tegl
København har, som mange danske byer, sin egen unikke arkitektur og æstetik, som i høj grad skabes af de mange gamle murstensbyggerier med tegltage, der dominerer bybilledet, hvilket bl.a. forfatter og arkitekturjournalist, Peter Olesen, har dokumenteret i talrige bøger. Det er dette unikke udtryk, Tommy Bisgaard opfordrer til at bevare:

”København har en unik teglskat, der giver byen en æstetik, som turister fra hele verden kommer for at opleve. Mange af de etagebyggerier, der vil få nye tagboliger, er del af denne teglskat. Vi vil derfor opfordre til, at materialevalget matcher udtrykket”, forklarer han.

Tegl bevarer bygningernes originale udtryk
Der er rig mulighed for at bevare bygningernes originale udtryk, når de nye taglejligheder etableres. Teglsten findes i et utal af farver, former og nuancer. Derved bliver det muligt at finde præcis de samme stentyper, faconer og nuancer, som oprindeligt blev brugt til bygningerne.

Læs mere om tegl på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia