Pga. forkert valg af tagmaterialer er mursejleren i tilbagegang

Bestanden af mursejlere er de seneste 30 år gået tilbage med 20 %. En af årsagerne skal ifølge Dansk Ornitologisk Forening findes i valget af tagbelægning

Mursejleren hører sommeren til. Den forveksles ofte med svalen, men den flyver ofte højere, har stive seglformede vinger og virker på afstand helt sort, også på bugen, hvor svalerne er lyse. Hvor tagmaterialer som f.eks. stålplader overopheder luften, kan fuglene ikke bo. Dér ophobes brandbare gasser, og brand opstår let, når varmen akkumuleres under taget. Mursejleren bygger derimod gerne rede under tegltage på boligblokke, højhuse, store villaer, lader og landejendomme, hvor tegl regulerer temperaturen og gør livet optimalt.

”Det er helt afgørende for mursejlerne i Danmark, at de kan komme ind under taget, hvor fuglene kun kræver et lille hulrum for at kunne yngle. De bygger ingen egentlig rede, men lægger æggene i en lille skålformet fordybning foret med lidt fjer. Mursejleren er fra naturens side knyttet til redesteder i bjerge og klipper, men kan også yngle i spættehuller i gamle naturskove. I det flade Danmark udgør bl.a. byernes boligblokke tegltage og landets kirketårne perfekte bjerglandskaber set med mursejlernes øjne. Der skal blot være hul igennem til redestederne, og det skal man huske, når man renoverer eller udskifter taget, så små sprækker ikke lukkes til,” siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tænk på mursejleren, når taget skal skiftes
Ifølge DOF kan boligrenoveringer og bysaneringer på sigt udgøre en trussel mod arten, fordi ynglemulighederne reduceres. Bestanden af mursejlere er de seneste 30 år gået tilbage med 20 %.

”En af årsagerne til mursejlerens tilbagegang er, at mursejleren har svært ved at finde ynglepladser. Den yngler oppe under hustagene. Særligt tegltage er velegnede som yngleplads, fordi tegl virker temperaturregulerende, og giver mulighed for passende ventilation til ynglestedet. Mursejleren finder små huller under teglstenene, men når folk efterisolerer eller skifter taget ud, stoppes hullerne desværre ofte til, og så har mursejleren intet sted at yngle,” fortæller Knud Flensted.

”Mursejleren svækker på ingen måde tegltaget,” fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksbranchen, og Knud Flensted understøtter: ”Hvor nogle folk desværre er kede af at have svaler boende under taget pga. fuglenes ekskrementer neden for reden, så er det modsatte tilfældet for mursejleren. Den sviner nemlig stort set ikke. Samtidig spiser mursejleren tusinder af fluer og myg, så også på den måde er den en god nabo.”

Læs mere om mursejleren på www.dof.dk/mursejler

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia