Rå murstensvægge ny bæredygtig  indretningstrend

Tilbage til rødderne, og frem med bæredygtige naturmaterialer er kendetegnende for tidens  trendy indretning. Det handler ikke kun om æstetik. Interessen udspringer også af et ønske om at bruge materialer, der er i pagt med naturen. Mursten og tegl er naturmaterialer,  som vægter højt, når der tales om bæredygtighed og lang levetid. Samtidig giver mursten og tegl også et sundere indeklima.

Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen forklarer: ”En murstensvæg optager og afgiver den fugt, som findes i en bolig. Brændt tegl er et  uorganisk materiale, og det betyder, at der ikke kan gro skimmelsvamp på mursten. Samtidig er de bæredygtige teglsten  gode til at lagre varme, så der altid er behagelige rumtemperaturer. En effekt som er blevet udnyttet i generationer i europæisk byggeri.

”Om sommeren når solen står højt på himlen, bliver mange boliger overophedet, men mursten optager varmen, og afgiver den igen om aftenen, når solen er ved at gå ned. De rå sten giver med andre ord både et bedre indeklima og en mere energivenlig bolig. Dette har vi yderligere redegjort for på vor hjemmeside www.byg-i-tegl.dk”, forklarer Tommy Bisgaard.

De rå murstensvægge er ideel som indvendige vægge men kan også opføres som  endevæggen i en stue, en halvmur i køkkenet eller væggene på badeværelset.

Tommy Bisgaard påpeger, at der er mange spændende muligheder for at skabe et udtryksfuldt hjem, så boligen skiller sig ud fra naboens. ”Et udtryksfuldt design opnås ved at opføre en rå murstensvæg, som er i kontrast til andre af boligens større overflader. Vi ser, at  flere boligejere eksperimenterer med det designmæssige udtryk og vælger nye murværksmønstre med blanding af forskellige farver af mursten med farvespil”. Han uddyber det med at sige, at flere boligejere er interesseret i at finde den rette fugefarve, der passer til stenene, eller som ligefrem står i kontrast til stenene.

Mursten produceres i forskellige farver, så hver boligejer kan vælge sin helt egen indretningsstil. Mursten er gode til at dæmpe for støj, og da et lavt støjniveau er en væsentlig faktor for vores velbefindende, rent fysisk og mentalt, er der en ekstra gevinst at hente, ud over det æstetiske.

Indretningsarkitekten Tina Kirkegaard, der har udtalt sig til stark.dk, er enig med Tommy Bisgaard i, at det æstetiske udtryk ikke kan stå alene. Det er vigtigt, at rummet også er behageligt at opholde sig i. ”Mange glemmer at tænke over akustikken i rummet. Boligen skal have loft til kip, flotte gulvklinker og rå vægge”. Og den rette akustik skal tages alvorligt, er hendes budskab: ”Vi har jo alle prøvet at være i rum med dårlig akustik og på egen krop mærket, hvor meget det betyder”.

Mursten giver derfor ikke blot mere ”kant” i indretningen, og en trendy indretning. De giver også funktionelle praktiske fordele, som alle er vigtige parametre i en bæredygtig udvikling.

Sådan påvirker tegl indeklimaet:

 • Afgiver ingen gasser
 • Ingen luftgener
 • Ingen elektriske og elektrostatiske forhold
 • Ingen ioniseret og radioaktiv stråling
 • God lyddæmpning
 • Dæmper vibrationer
 • Varmekapacitet og –regulerende
 • Hurtig vandabsorption og afvigelse
 • Vanddiffusion ud gennem væggen
 • Reducerer luftfugtighed
 • Bedre tørring efter vandskader
 • Giver ikke næring til skimmelsvamp

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Dokumenter og links