Støjgene i hjemmet

Mange moderne hjem er i dag indrettet med åbne rum, lette møbler og store vinduespartier. Støj kan skabe store gener i hjemmet, når det påvirker vores velbefindende negativt. Derfor er det vigtigt at tænke over, hvilke materialer man vælger at bygge sit hus af.

Mange byggematerialer dæmper ikke støj godt nok. Det gælder særligt lette materialer. Støj opfattes af næsten alle mennesker forstyrrende og generende og medvirker i nogle tilfælde til stress. En rapport og en ny vejledning udarbejdet af Statens Byggeforsknings Institut (SBi) viser, at jo tungere masse en konstruktion har, desto bedre dæmpes gennemtrængningen af lyd. Huse bygget i tegl har derfor en effektiv lyddæmpning, fordi produktet har høj massefylde. Murværk dæmper lyde og støj både i huset, mellem de enkelte rum og udvendig støj fra naboer og veje.

Lad ikke dit hjem gøre dig syg

”Mange huse bliver i dag bygget med indretning og æstetik som det vigtigst for øje. Men det er vigtigt, at rummene også er behagelige at opholde sig i. Mange glemmer at tænke over akustikken. Et område der skal tages alvorligt, ellers kan det resultere i manglende velbefindende i vores eget hjem”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Tegls evne til at dæmpe støj afhænger først og fremmest af dets masse pr. m2. Tegl har den fordel, at det på grund af vægtens tyngde dæmper lyden effektivt.

”Det er således et faktum, at en 350 mm standard teglmur giver den bedste lydisolering af de mest kendte standardløsninger. Faktisk kan en 240 mm teglmur give samme lovpligtig lyddæmpning (55 dB) som andre standardløsninger i lette konstruktioner”, forklarer Tommy Bisgaard, med henvisning til SBi’s nye vejledning ”Lydisolering mellem boliger – nybyggeri”, der blev udgivet for nogle måneder siden.

Undersøgelsen foretaget af SBi viser også, at muret huse er bygget meget tæt, så der ikke er nogle sprækker eller huller, som støjen kan komme igennem. Det er ofte et problem i pladekonstruktioner bygget af gips og træ, som isolerer dårligere mod lavfrekvens støj. Små utætheder ved pladesamlingerne kan nemlig give anledning til betydelig luftlydtransmission.

Hulsten med synlige huller anvendes ofte som akustisk dæmpning til reduktion af efterklangstiden af støj i f.eks. skoler og meget store lokaler. Samtidig er tegl et naturprodukt, som passer godt til det danske klima. Det kan optage og afgive fugt og varme uden at ændre struktur eller størrelse. Det knager eller knirker derfor ikke, når vejret skifter fra vådt til tørt.

"Hvis vi ikke satser på sunde byggematerialer og god byggeskik, vil vores livskvalitet og komfort forringes markant. Vi ser mange livsstilssygdomme, som skyldes vores måde at leve og bo på. En af dem er gener fra støj i hjemmet og på arbejdspladsen, som vil kunne undgås ved at opføre bygningerne i bedre materialer”, udtaler Tommy Bisgaard.

Læs mere under www.byg-i-tegl.dk og www.mur-tag.dk 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia