Svensk kommune vil ikke bygge i træ

Træhuse er ikke holdbarer og for dyre i vedligeholdelse, mener svensk kommune. Derfor er træ ikke en del af løsningen, når der skal bygges ny børnehave i kommunen.  

Nässjö Kommune ligger midt i hjertet af den svenske træindustri, og selv om branchens videncenter er altafgørende for erhvervslivet, er der ingen tvivl hos kommunen. Den vil have en solid og vedligeholdelsesfri børnehave.

”Institutioner skal bygges så vedligeholdelsesfrie som muligt, og derfor er træ ikke løsningen,” siger formand for Teknisk Forvaltning i Nässjö Kommune, Thorbjörn Svensson til pressen.

”Det er afgørende at vurdere byggematerialernes egenskaber, hvis man vil sænke udgifterne til drift og vedligehold. Det kan betyde en lidt højere anlægspris. Til gengæld kan man sænke driftsomkostningerne betragteligt over mange år og i hele bygningens levetid, ” siger Tommy Bisgaard, der er direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Mursten er en bedre investering
I en rapport udført af White arkitekter AB, en af Sveriges største arkitekt og rådgivningsvirksomheder, slås det fast, at et hus bygget af mursten er en bedre investering end et træhus, fordi mursten kræver mindre vedligehold og er mere modstandsdygtige over for vejr og vind samt ikke løbende kræver maling. Levetiden af facaden er med mursten også væsentligt bedre, og facaden skal ikke skiftes efter ca. 40 år.

Rapporten beregner udgifterne til vedligeholdelse af træhuse i det sydlige Sverige. I Danmark har vi samme klimatiske forhold, og da byggeudgifterne forholdsmæssigt er de samme, repræsenterer undersøgelsen også danske forhold.

Sverige er ellers kendt for sine mange træhuse, og mere end 50 % af svenskerne bor i et. Men de klimamæssige forandringer har gjort, at flere svenskere nu i stigende grad viser interesse for murede huse i tegl. Det gælder også for Nässjö Kommune i Småland.

Bortskaffelse af træfacader skader miljøet
Ifølge rapporten kræver træhuse i et klima som det danske og sydsvenske overfladebehandling minimum hvert femte år, og hele træbeklædningen må desuden påregnes at skulle udskiftes efter blot 40 år. Anderledes er det for murstensfacader. De kan holde i mere end 100 år og kræver ikke på samme måde vedligehold og overfladebehandling.

Mursten giver heller ikke miljømæssige problemer ved nedrivning og bortskaffelse. I Danmark genanvendes op mod 95 % af alt tegl fra murede huse, idet det knuses til genanvendelse eller recirkuleres. Den lille del, der deponeres, skader ikke miljøet, idet tegl ikke påvirker jord og grundvand.

Træ, der er overfladebehandlet eller trykimprægneret, skal derimod brændes i særlige anlæg og kan ikke deponeres af hensyn til grundvandet.

Alle aspekter tæller med
Ifølge Tommy Bisgaard skal vi have alle aspekter med, når vi vurderer om en bygning er økonomisk og miljømæssig rentabel. Det drejer sig om bygningens levetid, vedligehold samt forhold som indeklima og miljøhensyn.

”Et hus i mursten er fra start til slut mere økonomisk og miljøvenligt end et hus i træ. Det er billigere i vedligehold, har for flere parametre bedre indeklima og komfort, længere levetid og så kan stort set alle materialer genanvendes eller recirkuleres, og så kan tegl og mørtel ikke brænde” konkluderer Tommy Bisgaard.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia