Tegl er arkitekternes ynglings byggeklodser

Tegl er et at de mest eftertragtede ”byggeklodser” blandt mange arkitekter. Ved at bygge i tegl kan man skabe et unikt byggeri, som passer til den enkeltes stil og personlighed. Tegl har et utal af muligheder og findes i dag i væld af former og farver. Det gør tegl til en enestående byggesten, der kan skabe unikke arkitektoniske bygninger, som holder i mange generationer.

Når man skal i gang med at opføre en ny bolig, skal man bygge i tegl. Tegl fås i mange forskellige farver, størrelser, spil og strukturer. Det inspirerer mange arkitekter, der kombinerer tegl på mange kreative måder.

Når vi anvender teglsten i vores projekter, er vi meget bevidste om, at teglen er med til at nedbryde skalaen i byggeriet, så de mennesker, der skal færdes og bo der, føler sig hjemme. Arkitektonisk giver tegl mulighed for at arbejde med smukke begyndelser og afslutninger helt ned i detaljen. Murværket er med til at skabe et unikt spil i facaden og en kvalitet, som har holdbarhed nok til et langt liv for bygningen”, udtaler Lotte Foght-Sørensen, Arkitekt maa og passivhusdesigner, Mangor og Nagel Arkitektfirma.

Tegls mange muligheder

Tegl består af ler, som brændes ved en temperatur på over 1000 grader. Inden brændingen kan det våde ler forvandles til utallige former. Det gør, at teglet tilføres et højt designmæssigt indhold og forvandles til en enestående byggesten, som kan skabe markant arkitektur. Samtidig er der næsten ingen begrænsning i farven og overfladestruktur på brændt tegl. Fra naturens hånd får leret forskellige farver, når det brændes. Om leret er rød eller gulbrændende afhænger af forholdet mellem indhold af jern og kalk. I dag tilsætter man endvidere blot den ønskede farve inden brændingen og får derved en helt unik teglsten.

I dag er vi ikke afhængige af, at murværket nødvendigvis skal være en del af bygningens bærende konstruktion. Det gør, at vi også kan se tegl som en unik byggeklods og som et yderst dekorativt bygningselement. Mursten kan fås i mange forskellige størrelser – tykke og tynde, korte og lange. Det kan f.eks. give en flot effekt, hvis facaden er opført af tynde lange mursten. Tegl kan ligeledes ”stå” på højkant eller ligge på skrå, ligesom de kan være forskudt i forhold til hinanden. Det giver mulighed for vilkårligt mange mønstre og farver at lege med”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, www.byg-i-tegl.dk.

Kun fantasien sætter grænser

Facaden behøver ikke kun at bestå af glatte flader med døre og vinduer. Den kan brydes med stik af lodrette sten og fremhæve overgangen mellem facaden og tag med fremtrukne partier. Sålbænken under vinduerne kan også mures i glaseret tegl, for på den måde at skabe kreative kombinationer.

Tegl giver mulighed for variation i facadens flade, så den ikke bare er helt plan. Det giver et spændende liv til bygningen. Samtidig patinerer tegl på en smuk måde. Alt sammen faktorer, der gør teglet til en tidløs og holdbar løsning”, siger Lotte Foght-Sørensen.

Læs mere på www.byg-i-tegl.dk 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia