Tegl er Skandinaviens mest klimasmarte byggemateriale

Mursten og tagsten af tegl er Skandinaviens mest klimasmarte byggematerialer. De består af 100 % naturmaterialer og kan holde i mere end 100 år.

Nordisk stil og bæredygtighed er tidens hotteste buzzwords, når svenske arkitekter og ingeniører designer storstilede byggeprojekter som højhuse, boligkvarterer, skoler og børnehaver.

Det er in at gøre noget for det store fællesskab. Klimaforandringer og et truet miljø udfordrer arkitekter og ingeniører til at tænke i langsigtede og energirigtige løsninger.

Måske netop af den årsag vinder murstenshuse frem i det ellers så træglade Sverige.

Lang levetid gavner miljøet
Bæredygtighed handler nemlig ikke bare om materialernes miljømæssige påvirkning, men om at tænke helhed, så der også skabes et sundt indeklima og en fornuftig totaløkonomi.

30-50 % af den samlede CO2-udledning fra en bygning sker i produktions- og byggefasen. En stor del af en bygnings klimapåvirkning sker altså i produktionsleddet. Der er derfor en vigtig faktor i CO2-regnskabet for et byggeprodukt, at produktet holder i mange år.

”Der er stor forskel på, om vi kun interesserer os for den miljøpåvirkning, der sker i produktions- og byggefasen, eller om vi breder interessen ud og ser på, hvordan miljøet påvirkes, når bygningen er færdigproduceret. Så bliver det nemlig også et spørgsmål om, hvordan vi anvender og vedligeholder bygningen, og når bygningen rives ned, er der forskel på, om materialerne kan genanvendes eller kræver deponi,” siger direktør Tommy Bisgaard for Kalk- og Teglværksforeningen.

100 % naturmateriale
Et murstenshus holder væsentlig længere end et hus i træ. Træfacader kræver jævnlig vedligeholdelse med imprægnering eller maling, og udskiftning ca. hvert 40. år. Hvorimod mursten kan stå ubehandlede uden vedligehold i mere end 100 år. Der er mursten i verden, der er over 3.000 år gamle.

Tegl, der bruges til mursten, er et 100 % naturmateriale. 95 % af murværk kan genanvendes eller recirkuleres, hvorved det erstatter nye råvarer. Den lille del, der deponeres skader ikke miljøet, idet tegl ikke påvirker jord eller grundvand. Træ, der er overfladebehandlet eller imprægneret, skal derimod brændes i særlige anlæg og kan ikke deponeres af hensyn til grundvandet.

”Et blik på totaløkonomien gør mursten til Skandinaviens mest klimasmarte byggemateriale. Det er et 100 % naturmateriale, kræver ikke vedligehold, har en forventet levetid på mindst 100 år og så kan stort set alle materialer genanvendes eller recirkuleres,” afslutter Tommy Bisgaard

Fakta:

  • Mursten og tagsten er et 100 % naturmateriale. De består af en sammenblanding af sand, vand og ler. Mørtlen i murværk er lige så naturlig. Den består af kalk, cement, grus og vand.
  • Tegl til mursten og tagsten fås fra naturens side i gule og røde nuancer. Farven afhænger af, hvor dybt leret graves op. Det øverste lag af ler i en udgravning er rødler, og det nederste er blåler. I dag findes mursten og tagsten også i farverne gul, rød, rosé, gulrøde, blå- og grådæmpede. Disse farver opstår bl.a. ved at blande forskellige lerblandinger eller ved at tilføre mindre ilt i brændingsprocessen.

  • Træ er ikke en del af løsningen, når der skal bygges ny børnehave i byen Nässjö, der ligger midt i hjertet af den svenske træindustri. Her mener man, at træhuse er for skrøbelige og dyre i vedligeholdelse. Kilde: Thorbjörn Svensson, formand for Teknisk Forvaltning i Nässjö Kommune.
  • Asker Kommune i Norge udsendte sidste år en pressemeddelelse om, at kommunen havde sparet millioner af kroner på at bygge byens skole i tegl frem for træ.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia