Teglbranchen viser vejen til et bedre indeklima

Danskernes indeklima skal blive bedre. Det mener EU Kommissionen, og teglbranchen bakker op.


Med det seneste TEMA hæfte sætter teglbranchen fokus på indeklima, og på hvordan byggematerialer kan øge danskernes sundhed og livskomfort.

Sundhed i fokus

”Både bæredygtighed og indeklima er kommet i fokus i de senere år. Ikke kun af økonomiske årsager, men pga. et ønske om øget sundhed og velvære. Her har byggebranchen og politikerne et medansvar i forhold til danskernes sundhed,” mener Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og forklarer:

”Hvis vi ikke satser på sunde byggematerialer, vil vores livskvalitet og komfort forringes markant. Vi ser mange livsstilssygdomme, som skyldes vores måde at leve og bo på. Flere danskere har et dagligt behov for f.eks. astmamedicin, som de måske ville kunne undvære, hvis vores bygninger var opført i bedre materialer.”

Indeklimaet skal optimeres

At indeklimaet skal blive bedre, viser EU-Kommisionen i en rapport af 2007. Kommissionens mål er at forebygge sundhedsricisi forårsaget af indeklimaet. F.eks. omfatter farerne indtrængning af luftforurening udefra, udledning fra byggematerialer og inventar samt forurening fra menneskelige aktiviteter som rengøring, madlavning og opvarmning.

Problemstillingen forværres endvidere af, at vi nu har stærkt øgede krav til lufttætheden af vore boliger, hvorfor naturlig ventilation gennem utætte vinduer eller konstruktioner ikke mere er mulig.

Kommissionens egen ekspertgruppe, SCHER, fremhæver i forbindelse med mikrobiel forurening, at virusinfektioner kan overføres i indeklimaet, og at de er hyppige årsager til luftvejsproblemer og i nogle tilfælde associeret med udviklingen af astma. SCHER fastslår, at passiv røg, benzen, PVC, radon, bly og organophosphatholdige bekæmpelsesmidler er særligt problematiske, mens formaldehyd, CO og NO2 er potentielt problematiske. SCHER påpeger endvidere, at det er nødvendigt med viden om langtidseffekterne af dårligt indeklima også til vurdering af fare for udvikling af cancer, mutationer og reproduktionsskader. Tommy Bisgaard fortsætter:

”Vi er helt enige med EU Kommissionen. Man kan ikke nøjes med at tænke i økonomi. Bygningen skal fungere i praksis. Det er vigtigt både med frisk luft og stabile temperaturer, men også at byggematerialerne ikke giver plads til fugtgener som f.eks. skimmelsvamp og bakterier. Derfor ser vi på den sociale dimension i dette TEMA hæfte, og vi opfordrer politikerne til at gøre det samme,” slutter Tommy Bisgaard.

Med TEMA-hæftet går teglbranchen i dybden med betydningen af indeklima blandt andet under emnerne byggematerialer, arkitektur, lys, varme og fugt og kommer samtidig med deres bud på, hvordan indeklimaet fremover kan optimeres.

TEMA-hæftet kan downloades gratis på byg-i-tegl.dk.

Kilde:

TEMA ’ Den sociale dimension’

EU's rapport om indeklima – ’Opinion on Risk Assessment on Indoor Air Quality’ publiceret juli 2007

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk