Tegltage med hældning er mest bæredygtige

De flade ”grønne tage” nyder stigende popularitet i Skandinavien. For mange mennesker er de indbegrebet af bæredygtighed. Men ifølge en ny europæisk undersøgelse er skrå tegltage de mest bæredygtige.

25 % bedre end de flade grønne tage og hele 41 % bedre end almindelige flade betontage. Så meget scorer tegltage med hældning højere på bæredygtighedsskalaen. Det viser en ny hollandsk byggeforskningsanalyse foretaget for den europæiske brancheorganisation, Tiles & Bricks Europe, TBE.

Grøn farve er ikke nok

Den skandinaviske teglbranche har igennem mange år arbejdet med kortlægning af byggematerialers bæredygtighed fra vugge til grav. Arbejdet er foregået ud fra de europæiske CEN- og DGNB-bæredygtighedsstandarder. Resultatet af den hollandske undersøgelse kommer derfor ikke som nogen overraskelse:

”Undersøgelsen bekræfter, hvad vi i branchen længe har erfaret fra andre kilder. Men konklusionen kommer muligvis bag på mange forbrugere. Markedet for byggematerialer er svært gennemskueligt, når det gælder reel bæredygtighed, og bare fordi noget lyder grønt, er det desværre ikke ensbetydende med, at det er det mest bæredygtige valg”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Den hollandske analyse bygger på en sammenligning af rækkehuse med forskellige tagkonstruktioner. Analysen har set på konstruktionernes miljøpåvirkning fra vugge til grav, bl.a. ud fra parametre som bidrag til global opvarmning, ødelæggelse af ozonlaget, forsuring af land og vandressourcer samt økotoksicitet.

Andre fordele ved taghældning

Udover det høje niveau af bæredygtighed har tegltage også en række andre fordele, der knyttes til tagets hældning:

  • Vandet ledes effektivt væk
  • Ingen huller hvor regnvand kan samles og forårsage vandskade
  • Tåler vægten af sne og leder sneen væk
  • Brandsikkerhed i den bedste klasse, A1, ifølge europæiske standarder
  • Minimalt energitab gennem taget
  • Lavt vedligehold

Læs mere om tegltage og bæredygtighed på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia