Termisk masse redder skoleelever

Mange skoleelever har problemer med indeklimaet i klasseværelserne. Det påvirker deres koncentration og velvære i timerne og deres indlæring forringes markant.

Forkerte valg af byggematerialer skaber dårligt indemiljø i skolernes klasseværelser. Store temperaturstigninger, støj og dårlig luft påvirker elevernes velvære og koncentration. Det medfører i mange tilfælde til hovedpine, ondt i maven, dårligt humør og træthed. Skal man sikre et stabilt indeklima i klasseværelserne, er termisk masse afgørende. Det vil sige tunge materialers evne til, at holde på og regulere varmen og kulden i lokalerne.

En ny undersøgelse foretaget af Børneråddet viser, at flertallet af danske skoleelever oplever for dårligt indeklima i klasseværelserne. Undersøgelsen viser, at 83 % oplever at for varm eller kold temperatur påvirker deres indlæring. Og 89% oplever koncentrationsbesvær pga. for meget larm. Det gør at mange børn har svært ved at være i det samme rum en hel dag. Rapporten fra Børneråddet, henviser samtidig til en undersøgelse som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har foretaget, som viser at indeklimaet påvirker indlæringen hos skoleelever med 10-20%.

Byggematerialer påvirker indlæring

Mange skoler vælger at opføre udbygninger i lette materialer, fordi det er billigt og hurtigt. Men lette materialer som f.eks. træ og gips giver store temperatursvingninger indendørs. Det skyldes netop deres manglende termiske masse, som gør at materialerne ikke kan lagre varmen. Samtidig kan visse træprodukter indeholde formaldehyd, som giver dårlig luft og som er yderst sundhedsskadeligt.

Tegl skaber et sundt indeklima

”Tunge materialer som tegl har derimod mange egenskaber, der medvirker til et sundt indeklima. Temperaturen i murede bygninger er først og fremmest meget stabilt pga. dets termiske masse. Termisk masse er teglets evne til at varmeakkumulere. Indendørstemperaturen stiger derfor ikke uacceptabelt meget på en sommerdag med høje udendørs temperaturer. Og falder ikke voldsomt om vinteren, hvor det er koldt udenfor. For det andet har mursten en evne til, at dæmpe støj. Tegl har den fordel, at det på grund af vægtens tyngde dæmper lyden effektivt. Alt sammen egenskaber som skaber et stabilt indeklima”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen (www.byg-i-tegl.dk).

En anden væsentlig fordel er tegls evne til at ”ånde”. Tegl reducerer fugtigheden indendørs, ved hurtigt at optage og afgive fugt, uden at det skader murværket. Det skaber mindre kondens og forhindre mikroorganismer som skimmelsvamp i at opstå.

”Vi opfordre derfor kommunerne til at overveje valget af byggematerialer nøje og ikke mindst vurdere de indeklima- og undervisningsmæssige konsekvenser, der følger i kølevandet på et for billigt materialevalg”, siger Tommy Bisgaard, som også peger på de økonomisk besparelser, som en kommune kan opnår med tegl, der kræver meget lidt vedligehold. 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia