Undgå at skimmelsvamp forvandler din boligdrøm til et mareridt

Selvom du er forsikret efter alle kunstens regler, kan du ikke føle dig sikker, idet du ikke automatisk er forsikret mod skimmelsvamp. Hver 8. lejlighed er plaget af skimmelsvamp.

Statens Byggeforskningsinstitut har foretaget målinger af forekomsten af skimmelsvampe i tilfældigt udvalgte lejligheder. I 13 pct. af lejlighederne blev der med sikkerhed påvist vækst af skimmelsvampe.

Årsagen er for høj luftfugtighed, som i langt de fleste tilfælde er opstået i forbindelse med fejl og skader på bygningen, for eksempel utætte tage og vandrør, opstigende grundfugt, kuldebroer eller andre konstruktionsfejl.

Problemer med for høj luftfugtighed i boliger er udbredt, og udover at det kan blive bekosteligt at udbedre, så er skimmelsvamp og husstøvmider direkte årsag til allergi og astma.

Ifølge Jeanette S. Mikkelsen, der er bygningskonstruktør og fagekspert hos Bolius, er skimmelsvamp problematisk af flere årsager. ”Når man snakker skimmelsvamp, kan det være svært at se med det blotte øje, da det kan være skjult i konstruktionerne”, forklarer Jeanette S. Mikkelsen overfor tv2.dk.

Fugtskader er et af de største problemer i nyt byggeri og ved bygningsrenoveringer, fremgår det af en rapport fra Byggeskadefonden. Kampen mod skimmelsvamp går gennem valg af byggematerialer. Du skal vælge de uorganiske fx tegl, fordi de ikke giver næring til skimmelsvampen, mens organiske materialer som fx træ, lim osv. er ”guf” for skimmelsvampen. Ud over skimmelsvamp udgør en alvorlig sundhedsrisiko, så koster det enorme beløb at udbedre skaderne.

”Boligkøberen skal løfte bevisbyrden, hvis der er fejl, skader eller lignende på huset. Man får dog ofte et afslag fra forsikringsselskabet og går derfor i forsikringsankenævnet. Men de kan ikke tage sig af bevisbyrdetunge opgaver, og derfor kan en civil retssag blive sidste udvej”, forklarer formanden for Danske BOLIGadvokater Jan Schøtt-Petersen. 

Tænk langsigtet og tænk på fugten, idet vi bor i et land med meget nedbør

Byggeskadefonden har registreret en øget grad af fugtproblemer ved skalmure med let bagvægskonstruktion. Årsagen er, at der i nyere byggerier bliver brugt særdeles fugtfølsomme materialer i den yderste del af bagvægskonstruktionen, samtidig med at afstanden til skalmuren er kort. I længerevarende perioder med fugtigt vejr kan der ske opfugtning af bagvæggen.

Direktør Tommy Bisgaard i Kalk- og Teglværksforeningen, som repræsenterer det murede byggeri i Danmark, mener det er yderst relevant, at Byggeskadefonden vurderer totaløkonomien ved vægkonstruktioner.

”På kort sigt kan brugen af lette materialer som træ og gips være lidt billigere, men ser man på den samlede økonomi i husets levetid, kommer vi frem til samme konklusion som Byggeskadefonden. Her er der tale om udgifter og fritid til løbende vedligehold og udskiftning - f.eks. maling af træværk, hvor murværk stort set ikke kræver vedligehold. Det betaler sig at bygge i tegl, en muret væg kan stå i flere hundrede år,” siger Tommy Bisgaard. 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia