Vælg sunde byggematerialer – for dit barns skyld

Antallet af børn med astma og allergi stiger. Ifølge Dansk BørneAstma Center har Danmark den højeste hyppighed af børneastma i hele Norden. Et godt indeklima er afgørende for børnenes sundhed. Her spiller valg af byggematerialer en central rolle.

Omkring hvert 10. skolebarn og helt op til hvert femte af de danske småbørn lider af astma. Risikoen for at udvikle astma øges, hvis man i forvejen er allergisk overfor f.eks. støv og partikler fra byggematerialer. Da omkring hver femte dansker lider af allergi, er det et problem, byggebranchen bør tage seriøst.

”Det er skræmmende tal, der tydeliggør, hvor vigtigt det er at overveje, hvordan de materialer, vores boliger er bygget af, påvirker indeklimaet og vores sundhed”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Fugt, støv og partikler i luften skaber sygdom
Fugt, støv og kemiske partikler i luften er ødelæggende for indeklimaet og sundheden. Visse byggematerialer, f.eks. gips og træ, er meget modtagelige for fugt og kan være måneder eller år om at tørre, hvilket skaber optimale vækstbetingelser for den sundhedsskadelige skimmelsvamp.

Vælger man derimod at bygge i tegl, lægges grundstenen til et godt indeklima. Tegl kan uden problemer optage fugt og afgive den hurtigt igen – endog hurtigere end mange andre byggematerialer. Derved holder tegl sig tørt og regulerer samtidig både luftfugtighed og temperatur, hvilket forbedrer indeklimaet betydeligt.

Derudover indeholder tegl ingen kemiske stoffer og afgiver hverken støv eller skadelige partikler.

Indeklimaet må opprioriteres
”Et sundt indeklima skabes i høj grad ved at vælge sunde byggematerialer – især når det gælder boligens overflader. Desværre er det vores erfaring, at folk generelt ved for lidt om, hvilke materialer der skaber et sundt indeklima. Derfor kommer de uforvarende til at vælge løsninger, der kan gøre dem selv eller deres børn syge”, udtaler Tommy Bisgaard.

Læs mere om indeklima på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia