Vi lever længere, og det skal vores boliger også

Report this content

Med den stigende levealder stilles større krav til vores huse, fordi de skal holde længere og give os tag over hovedet i vores alderdom, uden ekstra omkostninger.

Levetiden for de kommende generationer bliver markant forøget. Vi bliver både ældre og bor længere tid i vores boliger. Som pensionist er det rart at have økonomiske midler at leve for, og det er ærgerligt at skulle bruge sine sparepenge på vedligeholdelse og renovering, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Når man står over for at skulle bygge hus, er det en god idé at tænke langsigtet. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at vi lever stadig længere. Den gennemsnitlige levealder er steget med 1,8 år siden 2001 og er nu på ca. 80 år. Det stiller større krav til vores byggematerialer, hvis levetid også skal være længere.

Levetid og vedligehold er vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når man skal bygge nyt hus. Der er nemlig stor forskel på de forskellige byggematerialers egenskaber. Holdbarhed og lav vedligeholdelse (durability) bør prioriteres højt i forhold til økonomien, men også boligens arkitektur, stil og udtryk har betydning. Teglsten ældes med ynde og får en patina, som kun bliver smukkere med årene. Alt sammen faktorer, der gør tegl til en tidløs og holdbar løsning, forklarer Tommy Bisgaard.

Den nye ”Byggevareforordning” for EU stiller 3 nye og vigtige krav til hele byggesektoren:

  • Bygværkers holdbarhed (durability) skal være størst mulig.
  • Beregninger fra Sverige dokumenterer, at der skal anvendes miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer.
  • Alle byggematerialer skal genanvendes eller genindvindes efter nedrivning.

Disse 3 krav kan nemt opfyldes med tegl.

Tegls lange levetid

En svensk rapport udført af en af Sveriges største arkitekt- og rådgivningsvirksomheder White arkitekter AB sammenligner levetidsomkostninger for henholdsvis træ og mursten. Rapporten viser, at mursten er en sikker investering. Tegl er det byggemateriale, der holder længst og med næsten intet vedligehold. Det er modstandsdygtigt over for sol, regn, sne og skiftende temperaturer.

Nogle boligejere bygger træhuse, fordi de tror, det er billigere. Men undersøgelsen viser, at det forholder sig anderledes, når man tager vedligeholdelsen og levetiden med i betragtning. Dertil kommer, at folk med træhuse skal være opmærksomme på, hvordan træet har det, huske at give huset oliefarve og tjekke, om der er tegn på råd eller svamp. Har du et muret hus, behøver du ikke tænke på den slags, siger Tommy Bisgaard.

Et fuldmuret hus har en forventet levetid på mere end 100 år, mens en træfacade ligger på ca. 40 år. Et hus opført i tegl har også mindre udgifter til opvarmning, idet et tungt hus med murede inder- og ydervægge reducerer varmebehovet om vinteren samt behovet for køling på varme sommerdage. Omkostningerne ved nedrivning og bortskaffelse er også væsentlig mindre, idet tegl og murværk i Danmark recirkuleres med mere end 95 %.


Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia