Stor respekt for landets kommuner

Report this content

Karnov Group lancerer i dag Karnov Kommune; et nyt research-værktøj udarbejdet i samarbejde med kommunaljurister, fageksperter og andre kommunale rådgivere, som er tæt på sagsbehandlernes hverdag og problemstillinger.

Hvordan står det reelt til med sagsbehandlingen i de danske kommuner? Hvad fungerer godt, og hvor kan arbejdsgangene optimeres?

Indtil nu har Karnovs primære kontakt til sagsbehandlere i de danske kommuner været via løsningen Karnov Teknik & Miljø, som giver adgang til lovgivning, forarbejder, Karnovs noter, afgørelser fra MAD mv.

Nu vil Karnov bruge de mange års erfaring i at skabe juridisk overblik for landets advokater og jurister til også at støtte og styrke landets kommuner til en langt mere smidig og effektiv sagsbehandling.

Efter et års intensiv planlægning og udvikling er Karnov klar til at præsentere Karnov Kommune; er et nyt research-værktøj udarbejdet i samarbejde med kommunaljurister, fageksperter og andre kommunale rådgivere, som er tæt på sagsbehandleres hverdag og problemstillinger.

”Vi ser kommuneområdet som en god mulighed for at hjælpe sagsbehandlere og skabe vækst. Inden vi tog beslutningen, lavede vi grundige undersøgelser og foretog interviews. Resultaterne bekræftede, at der er et reelt behov for et arbejdsredskab, som hurtigt og effektivt giver vished og tryghed i sagsbehandlingen; både for kommunerne og deres ansatte - og dermed i sidste ende også vished og tryghed for borgerne”, siger Niels Munk Hansen, administrerende direktør i Karnov Group Denmark.

Karnov Kommune er en licensbaseret juridisk research-løsning, der er bygget specielt til det behov og de udfordringer, som landets sagsbehandlere møder hver dag. Løsningen sikrer hurtig adgang til den viden, lovgivning og retspraksis, som sagsbehandlernes beslutninger ofte træffes på baggrund af. Desuden leverer værktøjet trin-for-trin-guides, som leder sagsbehandleren trygt igennem en opgave til et korrekt sagsbehandlingsgrundlag.

Projektgruppe kortlægger kommunernes behov

Til at udvikle værktøjet blev der nedsat en projektgruppe, hvis opgave har været gennem et tæt samarbejde med udvalgte kommuner at kortlægge kommunernes behov, udfordringer, ønsker og værdier; for dermed at udvikle et værktøj, som fungerer optimalt for den enkelte medarbejder.

Sara Muff Pedersen er med i den projektgruppe, som gennem det seneste år udelukkende har beskæftiget sig med udviklingen af Karnov Kommune:

Jeg har lært helt utrolig meget om arbejdsprocesser i kommunal sagsbehandling – og alle os hos Karnov har fået ekstra stor respekt for det kæmpe arbejde, der hver dag udføres i landets kommuner. Der er så mange aspekter i sagsbehandling, som vi i udarbejdelsen af produktet har skullet tage hensyn til. Men det har været en spændende opgave”, fortæller Sara, der også arbejder tæt sammen med udviklingsafdelingen, som har stået for selve opbygningen af værktøjet.

Udviklingen af Karnov Kommune

Det er Karnovs egen udviklingsafdeling, der har stået for udviklingen af den teknologi, som Karnov Kommune er baseret på.

Når vi investerer i at udvikle et produkt som dette, er vi fuldt ud klar over, at det skal være rentabelt for kommunerne, som ofte i forvejen kan være hårdt pressede. Derfor har det i hele forløbet været vigtigt for os at forstå, hvordan arbejdsgangen under sagsbehandlingen er. Det har gjort os i stand til at skabe et effektivt værktøj, som kan både mindske og lette medarbejderens arbejde og tidsforbrug. I hele processen har vi kunnet høste af vores styrke; nemlig vores erfaring med produkter, der skaber overblik, vished og tryghed for vores kunder, så de kan træffe deres beslutninger bedre og hurtigere”, siger Niels Munk Hansen.

Karnov Kommune har nu afsluttet sin testfase og står klar til implementering i landets kommuner.

Facts om Karnov Kommune

Karnov Kommune er et juridisk online-værktøj, hvis formål er at samle de juridiske informationer og den retspraksis, som kommunal sagsbehandling er underlagt. Alt er samlet ét sted og skaber en lettere arbejdsproces med færre fejl i landets kommuner.

Karnov Kommune vil give adgang til:

  • Alt relevant juridisk materiale samlet i ét værktøj
  • En brugervenlig onlineløsning skabt til sagsbehandlere uden juridisk baggrund
  • Øget effektivitet gennem hurtige opslag, sagsguides og forklarende kommentarer til flere korrekte afgørelser
  • Karnovs noter til fortolkning og anvendelse af love og bekendtgørelser
  • Vigtige dokumenter fra KL og andre instanser
  • Trin-for-trin-guides til opgaveløsning
  • Direkte links til udvalgte domme og afgørelser
  • Spørgsmål og svar fra bl.a. Ankestyrelsen og FOB

Kommuner kan vælge mellem individuelle licensordninger til udvalgte sagsbehandlere eller pakkeløsninger, der giver adgang til en større gruppe af sagsbehandlere i samme afdeling eller forvaltning.

Karnov Kommune er allerede blevet testet i flere kommuner og lanceres nu officielt. Læs mere om Karnov Kommune her: https://www.karnovgroup.dk/karnov-kommune

For yderligere information, kontakt venligst:

Gitte Trier, PR & Brand Communications Manager
Telefon: +45 25 47 77 99
Email: gitte.trier@karnovgroup.com

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics og DIBkunnskap leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 80.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm, Oslo og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 280 medarbejdere. Nettoomsætning var i 2020 771 mio SEK. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia