Autobranchen truet af faldende ungdomsårgange

Branchedag afslørede behov for samarbejde om image og rekruttering

Linjerne blev trukket skarpt op, da Q8 i starten af december lagde hus til en branchedag om profilering og rekruttering for knap 100 repræsentanter for autobranchen.

Fra 2015 begynder arbejdsstyrken at skrumpe og der bliver hård kamp om at tiltrække og fastholde de dygtigste unge. Dagens spørgsmål var, om en branche med et lidt broget, olieplettet image kan stå distancen.

Problemstillingen blev ridset op med en paneldebat med direktørerne for de tre store branche-organisationer DAF, Bilbranchen og CAD - styret af partner i Bates Y&R, Erich Karsholt.

René Tønder Nielsen fra Bilbranchen lagde ud.

"Vi må ikke læne os tilbage, blot fordi problemet ikke er synligt endnu. Aktuelt har vi ingen rekrutteringsproblemer, men vi bliver nødt til at spørge os selv, om vi overhovedet er inde på de unges radar, inden den forudsagte mangel på arbejdskraft sætter ind. Jeg er bange for, at vi er meget langt nede på listen,og helt generelt tror jeg, de unge har et forkert indtryk af branchen," sagde René Tønder Nielsen.

"At tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere i branchen kræver en langsigtet målrettet indsats. Jeg tror desværre, vi må konstatere, at vi allerede i dag har en højere andel af de knap så dygtige medarbejdere. Detet problem bliver større i fremtiden, hvor vi i endnu højere grad kommer til at konkurrere på medarbejdernes dygtighed," fortsatte han.

Jens Brendstrup fra DAF pegede på uddannelse og karrieremuligheder:

"Vi er nødt til at fokusere på uddannelse og efteruddannelse. Tidens kodeord er uddannelse, men fremtidsmuligheder er også et vigtigt parameter. Vi skal simpelthen være bedre til at tegne karriereperspektiver i autobranchen for de unge," sagde Jens Brendstrup

Erik Rasmussen fra CAD gik lidt dybere:

"Der er behov for at løfte hele branchens anseelse og omdømme. Vi får alt for meget negativ opmærksomhed i diverse forbrugerprogrammer på TV. Og der er så at sige for meget olie på kedeldragten. Offentligheden har generelt et helt forkert indtryk af branchen."

Og Jens Brendstrup tilføjede:

"Der er ganske enkelt for mange useriøse aktører i branchen. Vi skal rydde op. Det er en forudsætning for, at vi kan komme videre, blive mere troværdige og indlede kvalificeret dialog med fremtidens medarbejdere."

Mennesker er afgørende

Med cirka 65.000 medarbejdere er autobranchen Danmarks femte-største erhverv, men fylder marginalt i samfundsbilledet. Paneldeltagerne var enige om, at branchen har hårdt brug for positiv synliggørelse, og at det kræver øget samarbejde i branchen.

Christian Kurt Nielsen fra Mercuri Urval slog fast, at mennesker ER forretningen:

"Det gælder ikke mindst i en branche, hvor produkter og ydelser er meget ens. Jeg kommer fra det bedre borgerskab og har ofte siddet til en middag, hvor forældre drøfter deres poders professionelle fremtid. Jeg kan ikke erindre, at jeg nogensinde har hørt ordet ’automekaniker’ henover bordet."

"Det er på høje tid at vågne op og komme i kvalificeret dialog med de unge. I skal være til stede. I skal kommunikere med de unge på de sociale medier, og I skal kunne tilbyde de unge noget, som fanger dem. I skal skabe netværk, og I skal bruge jeres medarbejdere til at finde jeres næste medarbejdere. I bliver nødt til at spørge jer selv: Hvorfor skal de unge gide at arbejde i jeres branche? Hvis ikke I kan svare entydigt og overbevisende på det spørgsmål, har I en stor udfordring foran jer," understregede Christian Kurt Nielsen

Positiv synliggørelse

De næste indlæg var konkrete eksempler på, hvad andre har gjort for at fange de unges interesse.

Projektleder Martin Fyrst Jakobsen fra Danmarks Rederiforening fortalte således om, hvordan en klynge af virksomheder, organisationer og institutioner med tilknytning til søfarten og offshore industrien siden 2006 har satset massivt på at få de unge i tale. Med kampagnen ’World Careers’ har klynge-samarbejdet Det Blå Danmark formået at løfte både kendskab og interesse i et omfang, så branchen i dag har et solidt rekrutteringsgrundlag. Siden 2006 er kendskabsgraden til branchen og dens karrieremuligheder øget fra 4 til 27 procent i de relevante målgrupper.

"Vi har brugt betydelige ressourcer på kampagnen, men vi mener ikke, vi har råd til at lade være," forklarede Martin Fyrst Jakobsen.

"Vi skal blive ved med at være til stede i de unges univers. Vi har brugt en bred vifte af platforme og medier, hvor især sociale medier som Facebook har spillet en afgørende rolle. Her er de unge medarbejdere i branchen blevet inddraget direkte som informanter og ambassadører," fortsatte han

Benny Wallin fra det svenske Motorbranchens Yrkesnämnd slog samme takter an:

" Det handler om at være i dialog med de unge, dér hvor de unge er og på de unges præmisser. Gennem de seneste år har den svenske autobranche årligt investeret i omegnen af syv millioner kroner i kendskabs- og rekrutteringskampagner og ligesom Det Blå Danmark, er svenskerne gået målrettet efter de medier og fora, hvor de unge er. Vi er overbevist om, at fremtidens vindere er de virksomheder, som formår at skabe så meget positiv opmærksomhed omkring sig selv, at de kan vælge de bedste."

Branchedagen bød på en del markante meninger og netop skarpe og klare udsagn kan ofte sætte en proces i gang, siger Kirsten Bach, direktør for Q8 Oils i Danmark.

"Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, som vi naturligvis er meget glade for," konstaterer hun.

Nærmere oplysninger fås hos:
Direktør Kirsten Bach
Q8 Oils
Telefon: 70 12 45 45Mobiltelefon: 40 94 27 06.
E-mail: kba@q8.dk

Tags:

Dokumenter og links