Dansk eksport-boom truet af mangel på likviditet i Europa

Mere end hver femte danske eksport-ordre bliver ikke betalt til tiden

Med jublen over de seneste danske eksport-tal følger også bekymring for at danske virksomheder bliver fanget i en likviditets-klemme. En ny undersøgelse fra kreditforsikrings-koncernen Atradius viser, at mange danske virksomheder, som giver kredit til europæiske virksomheder, har besvær med at inddrive deres tilgodehavender.

Af den nyeste Atradius Payment Practices Barometer, som er en spørgeskemaundersøgelse baseret på interviews med 2.886 virksomheder i 14 Vesteuropæiske lande, fremgår det, at mere end hver femte faktura (23,4 %), udstedt af danske eksport-virksomheder ikke bliver betalt til tiden. Godt to procent af ordrerne bliver aldrig betalt og må afskrives som tab.

-Vi skal selvfølgelig glæde os over den danske eksport-fremgang, men det er samtidig vigtigt at holde sig for øje, at mange europæiske virksomheder fattes penge og at den øgede danske eksport, alt andet lige, også øger risikoen for at de danske virksomheder selv får likviditets-problemer grundet tab på kunder, siger adm. direktør for Atradius i Danmark, Jørgen Lund Lavesen.

-Kredit og likviditet er forbundne kar og i den forstand er der en oplagt risiko for, at de danske eksport-virksomheders europæiske kunder veksler kreditten til at forbedre egen likviditet. Men dermed bliver aben så at sige blot sendt videre til leverandørerne, forklarer Jørgen Lund Lavesen.

Negative forventninger til fremtiden

I undersøgelsen bekræfter de danske eksport-virksomheder, at der er udbredt penge-mangel blandt deres europæiske virksomheds-kunder. 37,9 procent af de adspurgte virksomheder svarer, at de forsinkede – eller udeblevne – betalinger skyldes kundernes stramme likviditet.

Forespurgt om deres forventninger til fremtiden, mener hele 22,5 procent af de danske eksport-virksomheder, at situationen vil forværres, hvilket i sidste ende vil lægge yderligere pres på de danske virksomheders likviditet.

Undersøgelsen afslører også, at danske virksomheder er bedre til at inddrive tilgodehavender end virksomheder i andre europæiske lande og at danske virksomheder, generelt, opererer med en strammere kredit-politik overfor kunderne.

-I den forstand kan man sige, at de danske virksomheder har en rimelig god risiko-styring, men det ændrer altså ikke ved det faktum, at europæisk økonomi er i krise. Derfor er risikoen simpelthen højere, når danske virksomheder sælger til andre europæiske virksomheder, siger Jørgen Lund Lavesen.

Forsinkelserne bliver længere - og tabene hyppigere - jo længere man bevæger sig ned i Europa. Værst ser det ud i Grækenland, hvor leverandørerne må leve med en gennemsnitlig forsinkelse på op mod tre måneder og en andel af ubetalte fakturaer, der er dobbelt så høj som i resten af Europa.

-Det ser heldigvis ikke så slemt ud på vores traditionelle nærmarkeder Tyskland, Sverige og England. Men i den øjeblikkelige økonomiske situation må rådet alligevel være, at sikre en stram kreditstyring - det vil sige sørge for et grundigt kreditcheck af nye kunder og lave tæt og systematisk opfølgning på eksisterende kunder, lyder det fra Jørgen Lund Lavesen.

For yderligere oplysninger, kontakt adm. direktør Jørgen Lund Lavesen, Atradius, på telefon 33265100 eller mobil 40948500

Atradius er Danmarks største og én af verdens største kreditforsikringsvirksomheder med mere end 160 kontorer over hele verden. Koncernen beskæftiger 3.300 medarbejdere og omsætter for cirka 11 mia. kr. om året. Atradius giver kunderne adgang til forretningsinformation om mere end 100 millioner købervirksomheder over hele verden og træffer 20.000 beslutninger om kreditmaksima hver dag.

Dokumenter og links