Danskere flygter fra ansvaret efter færdselsuheld

Flere og flere færdselsuheld ender i bitter strid, fordi der opstår uenighed om hændelsesforløbet efter uheldet. Alene forsikringsselskabet Alka anslår, at de hvert år oplever en stigning på 20 procent i sager, hvor der er uenighed om, hvem der har skylden. Men uenighed om ansvaret kan undgås.

Siden 2004 er antallet af skader på person- og varebiler steget drastisk. I 2004 var der godt 330.000 skader, mens antallet var steget til godt 435.000 i 2010[1].

Flere og flere af disse uheld ender i forsikringsstridigheder, fordi der opstår uenighed om, hvem der har skylden. Alene forsikringsselskabet Alka har oplevet en markant stigende tendens og anslår, at der i cirka 20 procent af alle færdselsuheld opstår tvivl om, hvem der har skylden. Det svarer til omkring 10.000 sager om året.

”De typiske uheld er højre/venstresving i lyskryds, for kort bremseafstand, manglende overholdelse af vigepligt samt biler, der bakker ind i hinanden. I disse situationer bliver flere og flere danskere uenige om, hvem der har skylden for uheldet. Påkørte vil sikre sig, at han eller hun ikke skal stå til ansvar, mens modparten vil gøre sit for at mindske omfanget af skaderne af hensyn til sin egen forsikring og præmie”, forklarer Brian Petersen, skadeschef i Alka.

Husk at få alle oplysninger!

I mange tilfælde skyldes uenighederne, at der ikke bliver noteret tilstrækkelige oplysninger om uheldet. Alt for mange har kun fået registreringsnummeret på modparten. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis der efterfølgende opstår uenighed om skyldsfordelingen. Det er vigtigt, at man kan videregive så mange oplysninger til sit forsikringsselskab som overhovedet muligt.

”Sørg for at få noteret dato, tid og sted samt modpartens navn, adresse, telefonnummer og bilens registreringsnummer. Det er også vigtigt at få oplyst modpartens forsikringsselskab og lave en skitse over uheldsstedet og uheldet. Noter også skadeomfanget på personer og ting. Tag evt. billeder med din mobiltelefon af uheldsstedet og uheldet samt skaderne på bilerne og øvrige ting”, lyder rådet fra skadeschefen i Alka.

I tilfælde af tvivlsspørgsmål har uvildige vidner en stor betydning. Derfor er det meget vigtigt, at du får oplysninger på eventuelle vidner til uheldet (navn, adresse og telefonnummer), så uenigheder om hændelsesforløbet senere kan blive afklaret af en uvildig person. 

Påtag dig ikke ansvaret!

Selvom det står helt klart, hvem der har hovedansvaret for uheldet, er det vigtigt, at man ikke påtager sig ansvaret på uheldstedet.

”Det er dit forsikringsselskab, der afgør hvem, der har ansvaret for uheldet. Placering af ansvaret for uheldet kan have økonomisk betydning, f.eks. om du skal betale mere for forsikringen efter skaden, eller om du skal betale en selvrisiko”, forklarer Brian Petersen, skadeschef i Alka.

Gode råd

Hvis du bliver impliceret i et færdselsuheld, er det meget vigtigt, at du kan videregive så mange oplysninger til dit forsikringsselskab som overhovedet mulig.

Sørg altid for at få følgende oplysninger:

  • Dato, tid og sted

  • Modpartens navn, adresse, telefonnummer samt bilen registreringsnummer

  • Modpartens forsikringsselskab

  • Skitse over uheldsstedet og uheldet

  • Skadeomfang på personer og ting

  • Du kan med fordel tage billeder på din mobiltelefon af uheldsstedet og uheldet samt skaderne på bilerne og øvrige ting

  • Undersøg, om der er vidner til uheldet og få deres navn, adresse og telefonnummer

  • Påtag dig ikke ansvaret! Det er dit forsikringsselskab, der afgør skyldsspørgsmålet.

 

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Nicolai Kampmann. Kommunikationschef i Alka

Direkte: 43 58 59 11 / Mobil: 27 25 59 11 / nka@alka.dk

 

Kenni Kjær Rasmussen, presseansvarlig i KommunikationsGruppen

Telefon: 33 98 00 00 / kenni@kommunikationsgruppen.dk


 

[1] Tal fra Forsikring & Pension

Tags:

Dokumenter og links