Danskerne passer ikke på med nytårskrudtet

Der er god grund til at passe ekstra meget på sig selv og hinanden til nytår. Sidste år steg antallet af fyrværkeriskader til 262 mod 237 i 2009/10, og det er langt fra i alle tilfælde, at forsikringen dækker skaderne.

Ikke alene stiger det samlede antal skader i nytårsdøgnene, antallet af alvorlige personskader er også i stigning. Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital[1] taler sit eget sprog.

Sidste år kom 262 danskere til skade i nytårsdøgnene, mens tallet ’kun’ var 237 året før. Ulykkes Analyse Gruppen peger på, at det især er bekymrende, at der var 56 alvorlige skader – mod ca.35 hvert af de foregående to år. 90 % af skaderne var endda forårsaget af lovligt indkøbt fyrværkeri, hvoraf to tredjedele skete ved brug af batterier eller raketter.

Forsikringen dækker ikke altid!

Tallene viser, at der er god grund til at passe ekstra meget på sig selv og hinanden, når nytårskrudtet skal fyres af – især fordi forsikringen ikke altid dækker, hvis du forvolder skade på dig selv eller andre.

”Hvert år oplever vi en del ulykkelige tilfælde, hvor mange tror, at familieforsikringen dækker, hvis nogen i husstanden bliver alvorligt skadet. Det gør den ikke. Hvis du pådrager dig personskader, der kræver særlig behandling, er det din ulykkesforsikring, der dækker”, lyder det fra Alkas kommunikationschef Lise Agerley.

Hun understreger, at det kun er i de tilfælde, hvor man uforskyldt kommer til skade, at ulykkesforsikringen dækker.

”Du mister retten til erstatning, hvis du har udvist grov uagtsomhed ved affyring af fyrværkeri, eller du har brugt hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri. Du er heller ikke dækket af din ulykkesforsikring, hvis det viser sig, at du har været beruset. Graden af dækningen ved varige mén kan også variere fra forsikring til forsikring”, udtaler Lise Agerley fra Alka.

Skader på andre

Forvolder du skader på andre, dækker din ansvarsforsikring som hovedregel, hvis skaden er sket under uforsætlige omstændigheder. Dog dækker forsikringen ikke, hvis du har været beruset.

”I begge tilfælde er det en god idé at kontakte sit forsikringsselskab, så man er helt sikker på, hvem der dækker skaderne. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis der rejses erstatningskrav mod dig, er det op til forsikringsselskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles”, oplyser Alka.

Får du brændt hul i din jakke under nytårsfestlighederne, er din egen familieforsikring, der dækker.

”Dog kan der rettes erstatningskrav mod personen, der har brændt hul i dit tøj, hvis du ved, hvem personen er, og vedkommende har handlet groft uagtsomt eller med fortsæt har forvoldt skaden”, forklarer Lise Agerley fra Alka.

Undgå nytårets 6 farlige fejl!

Mange danskere lever livet ekstra farligt på årets sidste dag. Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital viser, at antallet af fyrværkeriskader i nytåret 2010/2011 var højere end foregående år. I alt kom 262 personer til skade i nytårsdøgnene i Danmark. Forsikringsselskabet Alka har samlet nytårets 6 store fejl!

  • Du bruger ulovligt fyrværkeri

Køb eller lav aldrig ulovligt fyrværkeri, da det ofte er af meget dårlig kvalitet og kan eksplodere i ansigtet på dig!

  • Du bruger hånden som raketholder!

Sæt altid raketten i en holder og lad solene ligge, mens du tænder, så er der meget større chance for, at du også har en hånd, efter nyåret er skudt ind.

  • Du bærer ikke beskyttelsesbriller

Bær altid beskyttelsesbriller – både som ’antænder’ og som tilskuer - så er der god chance for, at du ikke ender som 90 pct. af dem, der kommer til skade.

  • Du kaster med fyrværkeri

Kast aldrig med fyrværkeriet, da du kan risikerer at skade både mennesker og dyr med voldsomme brandsår, der kan give varige mén.

  • Du går altid tilbage til en fuser

Stol aldrig på en fuser, så lad den ligge – og senere sørg for at den bliver fjernet, så andre ikke risikerer at komme til skade.

  • Du lader håret flagre

Pas på ikke at sætte ild til håret, når du tænder fyrværkeriet.

  • Du går i letantændeligt tøj

Tjek om dit tøj er lavet af letantændelige materialer, som fx. syntetisk- og fleecestof, så er der større risiko for brandskader på kroppen, hvis der går ild i det.

  • Du bruger dine lommer til opbevaring af fyrværkeri

Brug en pose til dit krudt – aldrig din lomme, da den mindste lille gnist kan antænde krudtet og sætte ild til dig.

Kilde: Alka

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Lise Agerley, Kommunikationschef i Alka

Direkte: 43 58 59 11 / Mobil: 40 21 01 77

lag@alka.dk


[1]Kiilde: http://fyrvaerkeri.dk/fileadmin/Download/2010-2011_UlykkesAnalyseGruppens_opgoerelse.pdf

 

 

Dokumenter og links