En rejseforsikring er ikke altid nok

Selvom man har en rejseforsikring, dækker den ikke nødvendigvis. Lider man af en kronisk sygdom eller lidelse, der kan kræve behandling under rejsen, gælder særlige regler. Derfor er det en god ide at kontakte sit forsikringsselskab og høre, hvordan man er dækket, lyder rådet fra Alka.

Sommerferien står for døren, og mange danskere rejser til udlandet i god tro om, at de er dækket ind af deres rejseforsikring eller den offentlige rejsesygesikring til lægebehandling samt indlæggelse på hospital. Men det er ikke altid tilfældet.

”I hele forsikringsbranchen gælder det, at udgifter til behandling af en eksisterende sygdom eller lidelse udelukkende dækkes, hvis man på afrejsetidspunktet med rette forventer, at der ikke opstår et behov for behandling eller hospitalsophold under rejsen. Samme regel gælder i forbindelse med forbigående lidelser, nyligt pådragede skader og nyligt overståede operationer”, forklarer Dan Juul, produktchef i Alka.

Lægens ord ikke godt nok

Alka råder danskerne til at kontakte deres forsikringsselskab før afrejse, hvis man har en sygdom, en kronisk lidelse, en ny skade eller er blevet opereret for nylig – også selvom den praktiserende læge har sagt god for rejsen.

”Det er ikke nok, at din læge vurderer, at du er rask nok til at tage ud at rejse. Det er alene forsikringsselskabets lægelige vurdering, der gælder. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere om din situation. Der er mange sygdomme, du kan rejse med, og derfor vil forsikringen ofte udvide forsikringens dækning, så du er dækket fuldt ud på rejsen”, forklarer Dan Juul fra Alka.

Kontakt forsikringen i god tid

I særlige tilfælde tilbyder forsikringsselskabet at foretage en medicinsk forhåndsvurdering for at afgøre, om man vil tilbyde fuld dækning på rejsen – dvs. en mere grundig vurdering af helbredstilstanden samt risikoen for behandling under rejsen.

”Den medicinske forhåndsvurdering kan kræve, at der indhentes oplysninger hos læger og hospitaler. Derfor er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab i god tid. Helst før du bestiller din rejse, eller i hvert fald 2-3 uger før afrejse, så du er på den sikre side”, lyder rådet fra Alka.

Ofte kan man finde mere information på forsikringsselskabernes hjemmesider om problemstillingen.

Overvej om du skal ud at rejse!

Kan man ikke få fuldt dækningstilsagn til sin rejse, bør man overveje, om man skal rejse. Det kan nemlig koste dyrt, hvis man selv skal betale for lægebehandling, indlæggelse eller hjemtransport.

”Normalt koster en sygebehandling omkring 10-20.000 kr. Men i de sager, hvor vi – som forsikringsselskab - ikke ønsker at tage risikoen, er det ofte fordi, behandlingsbehovet overstiger sædvanlige behov for sygebehandling. I de sager taler vi ofte om omkostninger på 100.000 kr. eller mere”, vurderer Dan Juul fra Alka.

Gode råd

Har man en sygdom, en kronisk lidelse, en ny skade eller er blevet opereret for nylig, er det en rigtig god idé at undersøge, hvordan man er dækket ind af sin forsikring.

  • Vær realistisk omkring, hvor du vil rejse hen, og hvad du vil foretage dig på din ferie. Der er forskel på at tage på 3 ugers badeferie på Mallorca eller bestige Kilimanjaro – særligt hvis man har en sygdom/lidelse.
  • Bestil først en rejse, når du har din sygdom/lidelse under kontrol. Dvs. hvis du er i et undersøgelsesforløb, så vent med at bestille rejsen til du har en afklaring på lidelsen/sygdommen, og behandlingen er afsluttet.
  • Din afbestillingsforsikring dækker, hvis du ikke kan rejse pga. sygdom eller tilskadekomst. Men hvis du bestiller en rejse, mens du er syg – og du ikke har fået afklaret sygdommens alvor og varighed – kan du risikere, at forsikringen ikke dækker afbestilling af rejsen. Så undgå at bestille rejser, når du er syg.
  • Kontakt din forsikring, hvis du har en lidelse/sygdom. Det er ikke din læge, der afgør forsikringens dækning.

(Kilde Alka)

Du kan også teste, om du har brug for en vurdering på dette link: http://www.sos.dk/da/Consumer/DenOffentligeRejsesygesikring/medicinskforhaandsvurdering/index.html

FOR YDERLIGERE INFORMATION KAN FØLGENDE PERSONER KONTAKTES:

  • Dan Juul, Produktansvarlig i Alka, Direkte tlf.: 43 58 51 08 / Mobil tlf.: 26 35 28 45, Mail: JDAN@alka.dk
  • Kenni Kjær Rasmussen, Kommunikationsrådgiver, KommunikationsGruppen, Tlf.: 33 98 00 00, Mail: kenni@kommunikationsgruppen.dk

 

 

Tags:

Dokumenter og links