Fyld olietanken inden den første sne

I de sidste vintre er husejere blevet taget på sengen af Kong Vinter og har oplevet et iskoldt hus

Kombinationen hård frost og sne har i de sidste par vintre givet flere husejere en tænderklaprende oplevelse. Olieselskaberne har svært ved at følge med efterspørgslen, når vejene er sneet til og frosten bider. Konsekvensen har været tørre olietanke og husejere, der har tilbragt flere dage i et iskoldt hus.

”Når først sneen ligger højt, og frosten forhindrer den i at smelte, så ruller trafikken betydeligt langsommere end normalt. Det bliver svært at komme frem visse steder, hvor små kommunale tilkørselsveje og private indkørsler ikke kan holdes snefri”, siger markedschef Henrik Even fra Q8.

”Vores tankvogne har præcis de samme problemer som alle øvrige trafikanter og så kan vi simpelthen ikke nå at levere olie til det samme antal kunder per dag. I værste fald kan vores kapacitet blive noget nær halveret og hvis det samtidig vælter ind med bestillinger på fyringsolie ja, så kan vi ikke undgå ventetid”, forklarer Henrik Even.

Det er blandt andet derfor Q8 tilbyder rabatter til kunder, som sørger for at bestille olie i god tid via selskabets hjemmeside, ligesom selskabet tilbyder yderligere rabat hvis tanken bliver fyldt helt op.

”Det gør det lettere og billigere for os at planlægge vores distribution, og det belønner vi gerne vores kunder for”, siger Henrik Even.

Nye kunder kan endda lægge en velkomst-rabat oveni og spare op til 750 kroner på de første 1.000 liter fyringsolie hos Q8.

Hold varmeregningen i ro

End ikke meteorologerne kan spå om hvordan vinteren bliver, men rent energi-økonomisk er der stor forskel på en grøn og en hvid vinter. Henrik Even anslår, at forskellen på olieregningen kan være op til 4.000 kroner for en gennemsnits-hustand henover fire vintermåneder.

Men uanset at vi får en kold vinter, kan man stadig godt gøre noget for at forhindre, at varmeregningen løber løbsk, pointerer Henrik Even og giver følgende gode råd:

-Bestil i god tid via Q8’s hjemmeside og sørg for at fylde helt op. Så er den første besparelse

allerede hjemme.

-Oliefyret bør serviceres mindst én gang om året. Det sikrer optimal forbrænding. Et oliefyr, der

ikke er justeret ordentligt, kan bruge op til fire procent mere fyringsolie om året.

-Automatisk varmestyring og natsænkning af stuetemperaturen reducerer olieforbruget med op til

20 procent.

-Fyring med olie af høj kvalitet mindsker olieforbruget med op til fire procent.

-Termostater på alle radiatorer kan spare 10 procent på varmeregningen.

-Udskiftning af en oliekedel, der er mere end 20 år gammel, kan give en årlig besparelse på ca.

5.000 kroner. Desuden giver Q8 et tilskud på op til 7.500 kroner ved en udskiftning.

Nærmere oplysninger fås hos:
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff

Q8 Danmark A/S

Telefon: 45 99 21 71

E-mail: jysn@q8.dk

Forslag til billedtekst:
Nogle hus-ejere bestiller først fyringsolie når sneen falder – og risikerer derved flere tænderklaprende dage uden olie på tanken.

((Billedet er til redaktionens fri anvendelse))

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links