Fyrværkeri skader især børnene - Undgå nytårets 6 farligste fejl

Fyrværkeri skader især børnene

237 personer kom til skade sidste nytår, og halvdelen af de tilskadekomne var tyve år eller yngre. Undgå nytårets 6 farligste fejl og få et festligt nytår uden skader, lyder rådet fra forsikringsselskabet Alka.

Sidste år kom 237 personer til skade med fyrværkeri i nytårsdøgnene 31. december og 1. januar, og det gik især ud over børnene, viser den kedelige statistik[1]. Halvdelen af de tilskadekomne var nemlig tyve år eller yngre.

Årsagen til skaderne var især raketter og batterier, der i alt stod for ca. 60 pct. af alle skader, mens ulovligt fyrværkeri udgjorde ca. 10 pct. 

Halvdelen af de tilskadekomne havde selv affyret fyrværkeriet, mens den anden halvdel var

tilskuere. Cirka 25 pct. havde pådraget sig øjenskader, 20 pct. håndskader og en tredjedel brandsår.

Forældre som rollemodeller

For at forhindre ulykker på børn og unge er det vigtigt, at man som forælder selv fremstår som det gode eksempel.

”Fyrværkeri er jo både flot og festligt, men det er også meget farligt, hvis man ikke håndterer det korrekt. Det er sådan set lige meget, om det er lovligt eller ulovligt krudt, så er det vigtigt, at man tænker på sig selv og sine omgivelser – både før, under og efter antændelsen”, lyder det fra skadeschef Brian Petersen i Alka.

Snak med børnene

Forsikringsselskabet råder især forældrene til at snakke med børnene om farerne ved fyrværkeriet.

”Børn lærer jo hurtigt af sine forældre, derfor er det vigtigt, at man sætter sig ned og snakker om, hvordan man skal opføre sig, når man er i nærheden af krudt. Man behøver ikke tegne skræmmebilleder for børnene, men roligt fortælle om de farer, der kan være. Ved alle, hvordan man opfører sig, kan man få en god oplevelse sammen, når man kigger på fyrværkeriet”, siger Brian Petersen.

Sidste år havde forsikringsselskabet knap 20 sager registreret som forbrænding. Men antallet var reelt højere, da der skal være en mén-grad på 5 procent for at kunne få tilkendt erstatning. Derfor ender mange brandsår mv. med ikke at blive registeret eller anmeldt til selskaberne.

Nytårets 6 farligste fejl!

Mange danskere lever ekstra farligt, når de vil skyde det nye år ind. Gang på gang begår de en række typiske fejl, der nærmest er en åben invitation til ulykker og skader. Forsikringsselskabet Alka har samlet nytårets 6 store fejl!

  • Du bruger ulovligt fyrværkeri 

Køb eller lav aldrig ulovligt fyrværkeri, da det ofte er af meget dårlig kvalitet og kan eksplodere i ansigtet på dig!  

  • Du bruger hånden som raketholder!

Sæt altid raketten i en holder og lad solene ligge, mens du tænder, så er der meget større chance for, at du også har en hånd, efter nyåret er skudt ind.

  • Du bærer ikke beskyttelsesbriller

Bær altid beskyttelsesbriller – både som ’antænder’ og som tilskuer - så er der god chance for, at du ikke ender som 90 pct. af dem, der kommer til skade.

  • Du kaster med fyrværkeri   

Kast aldrig med fyrværkeriet, da du kan risikerer at skade både mennesker og dyr med voldsomme brandsår, der kan give varige mén.

  • Du går altid tilbage til en fuser

Stol aldrig på en fuser, så lad den ligge – og senere sørg for at den bliver fjernet, så andre ikke risikerer at komme til skade.

  • Du bruger dine lommer til opbevaring af fyrværkeri

Brug en pose til dit krudt – aldrig din lomme, da den mindste lille gnist kan antænde krudtet og sætte ild til dig.

For yderligere information:

Nicolai Kampmann, Kommunikationschef, Direkte 43 58 59 11, Mobil 27 25 59 11

 

[1] Siden nytåret 1995-1996 har alle Danmarks skadestuer givet oplysninger om de to døgn den 31. december

og 1. januar i hvert af årene til Ulykkes Analyse Gruppen ved Ortopædkirurgisk Afdeling om skader efter

fyrværkeri. Der er indsamlet data fra alle skadestuer og skadeklinikker i landet med akutbehandlende

funktion i de to døgn. Opgørelser fra de tidligere år – se www.ouh.dk/uag

 

 

Dokumenter og links