Halvdelen af alle bilister synes ’de andre’ kører hensynsløst

Kun 5 procent af alle bilister er tilfredse med trafikkulturen på de danske veje. Halvdelen
savner mere hjælpsomhed og flere smil ude i trafikken. 20 procent fortæller, at de vil køre mere hensynsfuldt, hvis andre gør det samme.

Knap halvdelen af alle danske bilister mener, at deres medtrafikanter er for dårlige til at vise hensyn i trafikken. I en undersøgelse* fra olieselskabet Q8, udført af analysevirksomheden YouGov, svarer 49 procent af alle adspurgte bilister, at deres medbilister, generelt, ikke er særlig hensynsfulde i trafikken. Lige så mange giver udtryk for, at de savner imødekommende smil og almindelig konduite på vejene.

Det kommer ikke bag på psykolog og seniorforsker ved Institut for Transport ved Danmarks
Tekniske Universitet, Mette Møller.

”Det er næsten en uomgængelig konsekvens af bilisme. Alene det faktum, at vi er afskåret fra at
kommunikere direkte med hinanden, gør at vi er nødt til at fortolke på vores medbilisters handlinger
i trafikken. Vi kan ikke aflæse intentioner og derfor kommer vi nemt til at misforstå hinanden”,
siger Mette Møller, som ikke mener der er videnskabeligt belæg for at sige, at danske bilister
opfører sig mindre hensynsfuldt end tidligere.

Vejen til bedre trafikkultur
Q8s undersøgelse viser, at både god og dårlig trafikadfærd smitter. Således oplyser hver 5. bilist at
de ville køre mere hensynsfyldt hvis de andre gjorde det samme. Det kommer heller ikke bag på seniorforskeren.

”Undersøgelser viser at bilisters personlige opfattelse af medbilisterne har direkte indflydelse på
deres egen trafikkultur. Eller sagt på en anden måde, hvis man har en opfattelse af at de andre kører
hensynsløst, ja så er man også tilbøjelig til selv at køre mindre hensynsfuldt. I den forstand kan man
da godt være lidt bekymret over at så mange danske bilister åbenbart tænker mindre positivt om
deres medbilister”, siger Mette Møller.

Generelt har danske bilisters tilsyneladende ikke meget til overs for deres medbilisters trafikkultur.
Således kan udsagnet ”jeg synes ikke det er nødvendigt at forbedre den danske trafikkultur – danske
bilister er gode nok til at vise hensyn i trafikken” kun vinde opbakning hos fem procent af de
adspurgte bilister.

Q8 har lavet undersøgelsen for at bidrage til, at bilister udviser større omtanke i trafikken.

”Vi er en del af den trafikale infrastruktur og som sådan føler vi også at vi har et medansvar for
trafiksikkerheden i al almindelighed. Derfor finder vi det helt naturligt at bidrage hvor vi kan”,
forklarer Q8’s kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff.

Sammen med Rådet for Sikker Trafik, gennemførte Q8 i foråret en landsdækkende kampagne, der
opfordrede bilister til at overholde fartgrænserne på landevejene.

*Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført
1009 CAWI-interviews med danske bilister i alderen 18-74 år.

Nærmere oplysninger fås hos:

Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Telefon: 45 99 21 71
E-mail: jysn@q8.dk

Fakta fra undersøgelsen:
49 % af alle danske bilister efterlyser en bedre trafikkultur.
49 % efterlyser flere smil og mere hensynsfuldhed i trafikken
19 % oplyser at hvis medtrafikanterne kører hensynsfuldt, vil de selv køre mere hensynsfuldt.
5% mener ikke, at der er behov for en bedre trafikkultur - heraf næsten 3 gange så mange mænd
som kvinder.

Dokumenter og links