Hver 3. bilist respekterer ikke fartgrænser ved vejarbejder

To ud af tre oplever jævnligt farlige situationer, fordi bilister ikke viser tiltrækkeligt hensyn på vejstrækninger med vejarbejde

Cirka hver tredje bilist respekterer ikke fartgrænserne ved vejarbejder. Det viser en ny undersøgelse*, som olieselskabet Q8 har gennemført som led i selskabets fokus på fart og trafiksikkerhed.

Antallet af ulykker i forbindelse med vejarbejder er steget med godt 34 procent på kun to år.

Foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser, at der i 2011 skete 647 ulykker på vejstrækninger med vejarbejder. Tre mennesker blev dræbt og 81 mennesker kom til skade, heraf 63 alvorligt.

I Q8s nye undersøgelse indrømmer 29 procent af alle adspurgte bilister, at de ikke altid overholder fartgrænserne i forbindelse med vejarbejder. Især de yngre bilister har tilsyneladende svært ved at lette trykket på speederen. 36 procent af de 18-29 årige og hele 45 procent af de 30-39 årige medgiver således, at de godt kan finde på at køre hurtigere, end skiltningen foreskriver.

Samtidig viser tallene, at københavnerne tilsyneladende har mindre respekt for farttavlerne end nordjyderne, idet 33 procent af københavnerne kryber til bekendelse, mens kun 19 procent af nordjyderne vil indrømme, at det af og til går for stærkt.

”Tallene er nedslående,” siger pressechef Martin Østergaard-Nielsen fra Vejdirektoratet. ”Især fordi vi i de seneste to år har haft ekstraordinært mange arbejder på de danske veje og formentlig vil have det i en rum tid fremover.”

”Vejarbejder udgør altid en særlig risiko – både for dem, som arbejder på vejen, og for bilisterne. Arbejdet foregår jo tit tæt på trafikken, og derfor er vejene en meget udsat arbejdsplads. Samtidig kan vejarbejde medføre, at der mangler skilte, vejstriber og autoværn, og sammen med indsnævrede og alternativt førte vejbaner giver det stærkt begrænsede plads- og oversigtsforhold. Derfor er det særdeles risikofyldt at lade hånt om fartbegrænsningerne,” siger Martin Østergaard-Nielsen.

Bilisterne er tilsyneladende godt klar over risikoen. I hvert fald svarer hele 67 procent af alle bilister, at de jævnligt oplever farlige situationer ved vejarbejder, hvor bilister ikke viser tilstrækkeligt hensyn.

”Det er først og fremmest en følge af flere vejarbejder. Men der er tilsyneladende også noget galt med trafikkulturen hos mange trafikanter,” siger pressechefen.

Sammen med Rådet for Sikker Trafik står Q8 bag kampagnen ’Mit Hjem - Din Fart', der i øjeblikket er synlig over hele landet i form af røde piger i vejkanterne. For at opfordre alle bilister til at køre med omtanke på landevejene, uddeler Q8s servicestationer gratis klistermærker med den lille vinkende pige til bilister, som vil bakke op om fartkampagnen.

*Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1009 CAWI-interviews med danske bilister i alderen 18-74 år i marts 2012.

Billedtekst:

En ny undersøgelse viser, at hver tredje bilist ikke overholder fartgrænserne på vejstrækninger med vejarbejder, hvor antallet af ulykker sidste år var rekord højt.

((Billedet kan frit anvendes i forbindelse med omtale af denne historie))

Nærmere oplysninger fås hos:
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Telefon: 45 99 21 71
E-mail: jysn@q8.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia