Hver tredje bilist undlader at sænke farten på skoleveje

Report this content

Q8-undersøgelse viser, at 35 procent af alle bilister ignorerer opfordringer til at sænke farten på skoleveje. Især unge, der selv er forældre til skolebørn, undlader at køre langsommere på skolevejene

Trods flere års massiv kampagneindsats i forbindelse med skolestart, vælger en tredjedel af alle bilister at ignorere opfordringer til at sænke farten på skoleveje. Det viser en helt ny undersøgelse*, som analysevirksomheden YouGov har gennemført for olieselskabet Q8.

Den anonyme spørgeskema-undersøgelse blandt danske bilister viser også, at ældre bilister er mere tilbøjelige til at følge opfordringerne om at sænke farten end yngre bilister.

Undersøgelsen, som er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af alle danske bilister i juli måned i år, er en såkaldt positiv-undersøgelse, hvor bilisterne har mulighed for at tilkendegive positiv adfærd i trafikken. Spørgeformen giver et mere retvisende billede af bilisternes faktiske adfærd end en tilsvarende negativ-undersøgelse, hvor bilisterne, aktivt, skal tilkendegive mindre hensynsfuld adfærd.

65 procent af samtlige adspurgte bilister svarer, at de sætter farten ned, hvis de ser skilte ved skolerne, der opfordrer til at passe på de små i trafikken. Det betyder, med al statistisk sandsynlighed, at 35 procent af bilisterne ikke sænker farten.

Tilsvarende undlader 32 procent at sænke farten, hvis de ser skolepatruljer på vejen, 31 procent letter ikke på speederen, hvis de passerer et cyklende skolebarn, og 23 procent sætter ikke farten ned, hvis de ser skolebørn, som står og venter på at gå over vejen.

Tallene kommer ikke bag på lederen af Østjyllands Politis Færdselsafdeling, vicepolitiinspektør Kristian Thomsen.

”Det svarer meget godt til det billede, der tegner sig, når vi gennemfører kontrolindsatser i forbindelse med skolestart. Folk ved godt, at de færdes på skoleveje og er generelt også opmærksomme på de kampagner, der kører i forbindelse med skolestart. Alligevel er der alt for mange, som ikke tager de fornødne hensyn”, siger Kristian Thomsen.

Forældre er værst

Q8, der har lavet undersøgelsen for at bidrage til at bilister udviser større omtanke i trafikken, er overrasket over undersøgelsens resultater – især at unge bilister, som ofte selv har børn, lader hånt om opfordringerne til at køre forsigtigt på skolevejene. Undersøgelsen viser nemlig, at 42 procent af de 18-35-årige ikke nedsætter farten, hvis de ser skilte, der opfordrer bilisterne til at passe på de små i trafikken. Blandt de 55-74-årige er det kun 28 procent, som ikke letter på speederen.

”Det er jo bemærkelsesværdigt, at bilister, som ofte selv er forældre til skolebørn, er de værste syndere. Men det er fint at få det frem i lyset. Dermed håber vi, at vi kan bidrage til, at flere sætter farten ned”, siger kommunikationschef hos Q8, Jytte Wolff-Sneedorff.

Politiet: kampagner er vigtige

Vicepolitiinspektør Kristian Thomsen mener at kampagnerne i forbindelse med skolestart er vigtige.

”Vi må ofte lægge øre til dødssyge forklaringer om at især de unge bilister er pressede og har travlt. Det er uden tvivl rigtigt, men det er altså ikke nogen undskyldning for at gøre skolevejene mindre sikre - og det understreger behovet for at fortsætte med kampagnerne. Trafikkulturen omkring skolerne er ikke alt for god, men uden kampagnerne tror jeg det ville se langt værre ud”, siger Kristian Thomsen.

Sammen med Rådet for Sikker Trafik, gennemførte Q8 i foråret en landsdækkende kampagne, der

opfordrede bilister til at overholde fartgrænserne på landevejene.

”Vi er en del af den trafikale infrastruktur og som sådan føler vi også at vi har et medansvar for

trafiksikkerheden i al almindelighed. Derfor finder vi det helt naturligt at bidrage hvor vi kan”,

forklarer Q8’s kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff.

*Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1009 CAWI-interviews med danske bilister i alderen 18-74 år.

Forslag til billedtekst:

42 procent af de 18-35-årige bilister, som ofte selv har børn, nedsætter ikke farten, hvis de ser skilte, der opfordrer bilisterne til at passe på de små i trafikken.

(Foto er til fri redaktionel afbenyttelse)

Nærmere oplysninger fås hos:

Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff

Q8 (Danmark) A/S

Telefon: 45 99 21 71

E-mail: jysn@q8.dk