Kampen mod professionelle brændstof-tyve spidser til

Q8-selskabet IDS fører an med 24-7 overvågning og intelligente brændstofkort

Pressemeddelelse

Birkerød, den 18. maj 2012

Kampen mod professionelle brændstof-tyve spidser til

Q8-selskabet IDS fører an med 24-7 overvågning og intelligente brændstofkort

Brændstofprisernes himmelflugt spejler sig i statistikken over brændstoftyverier. Gennem de seneste år har det europæiske politisamarbejde for grænseoverskridende kriminalitet, Europol, registreret stadig flere sager, hvor specialiserede bander stjæler dyre dråber fra langturs-lastbiler. Det sker typisk ved simpelt tyveri fra tanken eller ved at kopiere brændstofkort. Vognmænd og speditions-virksomheder bruger i forvejen op mod en tredjedel af driftsbudgettet på brændstof, så derfor er der kommet ekstra fokus på at beskytte sig mod de kriminelle bander.

International Diesel Service, som er en division i Q8-koncernen, er gået ind i kampen med 24-7-overvågning af samtlige tankanlæg og et intelligent brændstofkort, der spænder ben for brændstof-tyvene. IDS er, med knap 700 dedikerede tankanlæg til lastvogne, en af Europas førende leverandører af diesel til transport-branchen.

”Vi kan naturligvis ikke forhindre at tyve stikker en slange ned i tanken, men vi kan minimere de risici, der er forbundet med brug af et brændstofkort”, siger IDS-chef i Danmark, Anders Højer

Udbredt kort-misbrug

”Kort-misbrug er meget udbredt. Vi har set eksempler på bander, der bryder ind i lastbiler, kopierer magnetstriben på brændstofkortet og snupper pin-koden, som alt for mange chauffører opbevarer fuldt tilgængeligt i kabinen”, forklarer Anders Højer

”Samtidig har der også været en stigende tendens til, at chauffører bliver fristet til at tanke lidt ekstra af de dyre dråber med henblik på videresalg. Derfor har vi fundet det naturligt, at udvikle et kort, der, på tværs af grænserne i Europa, giver vognmændene fuld kontrol med hvor meget, der tankes, hvor tit og hvor.”

Modsat andre brændstofkort, er IDS-kortet on-line valideret. Det vil sige, at alle transaktioner foregår i realtid, hvilket igen giver mulighed for at indlægge en række begrænsninger i kortets anvendelse. IDS’ kunder kan vælge at indlægge begrænsninger i forhold til hvor mange liter diesel, der må tankes inden for en given tidsperiode, hvor mange transaktioner, der må foretages inden for en given tidsperiode og på hvilke tankanlæg, der må tankes. Det er for eksempel muligt at spærre for tankning i week-ends. Dermed kan vognmænd og speditører styre forbruget i overensstemmelse med de aktuelle transportbehov og samtidig sikre sig mod misbrug.

Kritisk forsinkelse

De fleste brændstofkort er kun sikret med en simpel validering ved aflæsning af pin-koden. Der kan ikke indlægges begrænsninger på kortets brug ligesom der altid vil være en kritisk forsinkelse ved misbrug.

”Vi er stødt på vognmandsforretninger, der har mistet flere hundrede tusinder kroner på grund af den tid, der går fra at brændstofkortet bliver kopieret til at kortet de facto er spærret. Der kan sagtens gå et døgn eller mere”, fortæller Anders Højer.

IDS’ kunder kan vælge mellem i alt 33 forskellige brugerprofiler på deres IDS-kort. Samtlige profiler bliver kontrolleret on-line og hvis de indlagte begrænsninger bliver overskredet, stopper brændstofpumpen automatisk. Enhver afvigelse fra den definerede brugerprofil bliver registreret og fulgt op med ekstra kontrol af IDS’ sikkerhedspersonale og dermed har IDS gjort livet mere end almindelig surt for brændstof-tyvene.

Forslag til billedtekst:
International Diesel Service har etableret 24-7-overvågning på samtlige tankanlæg og har udviklet et intelligent brændstofkort, der spænder ben for brændstof-tyve.

(Billedet er til redaktionens fri anvendelse)

Nærmere oplysninger fås hos:
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Telefon: 45 99 21 71

E-mail: jysn@q8.dk

Nærmere oplysninger fås hos:
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Telefon: 45 99 21 71

E-mail: jysn@q8.dk

Multimedia

Multimedia