Lettere adgang hos fysioterapeuten

Report this content

Hidtil har gangbesværede, kørestolsbrugere og mennesker med nedsat hørelse og syn haft svært ved at finde fysioterapeuter med egnede adgangsforhold. Det ændres nu. I øjeblikket er man i gang med at registrere adgangsforholdene på de første 125 klinikker landet over, så alle i fremtiden kan se på sundhed.dk og godadgang.dk, hvor tilgængelige de er.

I Danmark lever over en million mennesker med en funktionsnedsættelse, og sidder man i kørestol eller ser dårligt, kan det være svært at vide, hvor der bliver taget hensyn til én.

Det gør Danske Fysioterapeuter nu noget ved. De har indgået et samarbejde med foreningen God Adgang, der registrerer og mærker fysiske adgangsforhold i offentlige og private bygninger, så alle kan få detaljerede oplysninger om tilgængeligheden på det enkelte sted.

”For mange ældre og handicappede har det utrolig stor betydning for helbredet og livskvaliteten, at de kan komme til fysioterapeut. Vi vil gerne gøre det så let som muligt for alle vores patienter at finde en fysioterapeut med passende adgangsforhold”, siger Tina Lambrecht, konstitueret formand i Danske Fysioterapeuter.

Fysioterapeuter landet over har hvert år over 55.000 mennesker med svære handicap i behandlingsforløb.

”Vi har et ansvar for at sikre, at vi som fysioterapeuter kan levere et attraktivt tilbud til alle. Derfor vil vi gerne medvirke til, at brugerne lettere kan finde oplysninger om tilgængelighed,” siger Tina Lambrecht.

Kæmpe behov for information

For at sparke gang i udviklingen har Danske Fysioterapeuter besluttet at betale for registreringen af adgangsforholdene på de første 200 fysioterapi-klinikker. 125 klinikker har allerede tilmeldt sig, og fremover vil man kunne tjekke tilgængeligheden på klinikkerne på sundhed.dk og godadgang.dk.

”Det løser et årelangt problem for de ældre, gangbesværede og handicappede, der har haft svært ved at finde ud af, hvilke klinikker de har adgang til”, forklarer Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang, der er Danmarks nationale mærkeordning stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer.

”Rigtig mange danskere er afhængige af, at de på forhånd ved, hvordan adgangsforholdene er på de steder, de vil besøge. Kørestolsbrugere vil vide, om der er elevator, mens personer med nedsat syn vil vide, om man må tage sin førerhund med. Uden den slags informationer risikerer mange mennesker at støde ind i store forhindringer”, forklarer Ulla Kramer.

Troværdig information

God Adgang laver en omfattende vurdering af tilgængeligheden på klinikkerne i forhold til syv typer handicap, der sikrer brugerne troværdige informationer.

”Når vores klinikker tilmeldes mærkeordningen God Adgang, sker der en professionel registrering af oplysninger, der vil fremgå på både sundhed.dk og godadgang.dk. En God Adgang mærkning giver vores patienter en garanti for, at ’handicaptoilet’ ikke blot betyder, at der er skruet et ekstra håndtag ind i væggen, men at alle de øvrige kriterier til et handicaptoilet også er opfyldt. Det kommer rigtig mange mennesker til gavn”, udtaler Tina Lambrecht, konstitueret formand i Danske Fysioterapeuter.

Flere handicapvenlige klinikker

I første omgang er der udelukkende tale om en registrering af tilgængeligheden, men på sigt er målet at forbedre adgangsforholdene – både i eksisterende og i nybyggede klinikker.

”Sammen med God Adgangs registrering af adgangsforholdene på den enkelte klinik, får man også forslag til, hvordan tilgængeligheden kan forbedres. Vi håber, at dette motiverer klinikkerne til at skabe bedre adgangsforhold, der på sigt sikrer lige adgang for alle”, udtaler Tina Lambrecht, konstitueret formand i Danske Fysioterapeuter.

Adgangsforholdene i klinikkerne bliver vurderet i forhold til 7 typer handicap:

  • Kørestolsbrugere
  • Gang-, arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Astmatikere og allergikere
  • Udviklingshandicappede
  • Alle med læsevanskeligheder

Om God Adgang

God Adgang er en national ankerkendt mærkeordning, der ledes af en non-profit og upolitisk forening ved samme navn. Mærkeordningen er baseret på et kravgrundlag, der er udviklet af Dansk Standard for Erhvervs- og Byggestyrelsen og indeholder minimumskrav til tilgængelighed i eksisterende bygninger. Målsætningen med mærkeordningen er at informere om tilgængelighed og inspirere virksomheder og kommuner til at skabe bedre fysiske adgangsforhold til bygninger med offentlig adgang. God Adgang er stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer.

Om Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter er fag- og interesseforening for over 12.000 fysioterapeuter.

Omkring to tredjedele af fysioterapeuterne arbejder inden for det offentlige, på sygehuse, plejehjem, i kommuner m.v., mens en tredjedel ejer eller er beskæftiget i private fysioterapeutiske klinikker. Der findes omkring 650 fysioterapi-klinikker på landsplan.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

  • Tina Lambrecht, konstitueret formand i Danske Fysioterapeuter

Tel. 5120 3888

Mail: tl@fysio.dk

  • Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang

Tel. 35 24 80 90, mobil 51 34 35 96

Mail: uk@godadgang.dk

Web: www.godadgang.dk

Tags: