OKQ8 i Sverige og Q8 i Danmark fusionerer og danner et nyt, stort skandinavisk olieselskab

Fusionen omfatter 1.100 servicestationer og IDS anlæg i Danmark og Sverige

Vi etablerer gennem fusionen et meget stærkt fundament for fremtidig udvikling, men begge brands – Q8 og OKQ8 – vil bestå i de to lande. Vores kunder vil som udgangspunkt ikke mærke nogen forskel i samarbejdet med de to selskaber, siger Göran Lindblå, arbejdende bestyrelsesformand for OKQ8 AB i Sverige.

De to aktionærer, Kuwait Petroleum International og OK ekonomisk forening, har siden 1. januar 1999 haft et succesfuldt samarbejde gennem ejerskabet af OKQ8, og parterne har nu fundet tiden moden til at videreudvikle dette samarbejde og tage de næste skridt på det skandinaviske marked.

Fusionen medfører et skandinavisk joint venture, hvor begge parter vil eje 50 %, og hvor ambitionen er at udvikle én effektiv organisation med henblik på at realisere synergier inden for indkøb, IT og administration.

De to selskaber har totalt 4.000 ansatte, men igennem servicestationsnetværket er der yderligere 2.000 ansatte hos forhandlere og samarbejdspartnere. Omsætningen er totalt DKK 20.754.000.000 excl. moms og afgifter.

Vi har stor respekt for, at de to markeder i Sverige og Danmark ikke er identiske, og kundernes forventninger til produkter og services er forskellige. Vi er derfor meget opmærksomme på at fastholde de kompetencer og erfaringer, der er opbygget i de to selskaber gennem mange år. Men vi skal naturligvis lære af hinanden og af de mange gode eksempler på effektiv drift, der findes i de to organisationer siger Steffen Pedersen, Adm. Direktør for Kuwait Petroleum (Danmark) A/S.

Aftalen mellem OK ekonomisk forening og Kuwait Petroleum International skal nu fremsendes til EU-kommissionen for godkendelse i relation til konkurrencelovgivningen. Under sagsbehandlingen vil de to selskaber fortsætte driften som hidtil. Først når godkendelse foreligger, vil den detaljerede integrationsplanlægning kunne påbegyndes.

For mere information kontakt venligst:

Steffen Pedersen – Administrerende direktør i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S +45 4599 2000

Chrilles Svendsen – Direktør, Shared Service i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S +45 4599 2700

Jytte Wolff-Snedorff – Kommunikationschef i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S +45 40 94 27 06

Göran Lindblå – Arbejdende bestyrelsesformand i OK-Q8 AB +46 705984422

Peter Tiberg – Marknadschef i OK-Q8 AB +46 702680095

Fakta

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Kuwait Petroleum (Danmark) - KPD – blev grundlagt i 1983 og ejes af Kuwait Petroleum International. KPD har en markedsandel på cirka 12 %, 2000 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 6,2 milliarder DKK, excl. moms og afgifter. Selskabet har et netværk af 243 servicestationer, hvoraf 148 er bemandede Q8 stationer med moderne convenience-butikker, under varemærket Qvik To Go og 95 ubemandede automatanlæg under varemærket F24.

KPD tilbyder en bred palette af produkter og tilhørende ydelser, såsom fyringsolie, smøreolier og brændsel – og henvender sig til kunder inden for landbrug, transport industri, bunker/marine, bilværksteder og opvarmning til private. KPD tilbyder også International Diesel Service (IDS) via 33 anlæg i Danmark.

Læs mere på www.q8.dk

Kuwait Petroleum International (KPI)

KPI, der opererer under varemærket Q8, har et stort servicestations-netværk og to raffinaderier i Europa. KPI sælger flybrændstof til førende flyselskaber i mange internationale lufthavne og fremstiller og sælger smøreolier over hele verden. KPI blev grundlagt i 1983 og er datterselskab af Kuwait Petroleum Corporation (KPC) med ansvar for markedsføring.

Læs mere på www.q8.com

OKQ8
OKQ8 er et af de største olieselskaber i Sverige med en årlig omsætning på ca. 17, 2 milliarder SEK, excl. moms og afgifter. Selskabet ejes i fællesskab af OK Ekonomisk förening og Kuwait Petroleum International, som hver ejer 50 %. OKQ8 har ca. 2000 medarbejdere og yderligere 2000 ansatte hos samarbejdspartnere og forhandlere.

OKQ8 har et netværk med over 750 servicestationer og tilbyder et

komplet sortiment af varer og serviceydelser til bilister. OKQ8 har en markedsandel på ca. 29 % for benzin og tilbyder desuden flere alternative brændstoffer. Alle servicestationer tilbyder biltilbehør, reservedele og dækservice, og mange stationer har desuden værksted, vaskehal, ”vask selv” og biludlejning. Butikssortimentet omfatter fødevarer, fastfood og kioskvarer.

OKQ8 driver og markedsfører International Diesel Service (IDS) i Sverige. Selskabet tilbyder desuden en bred palette af produkter og tilhørende ydelser, såsom fyringsolie, smøreolier og brændsel – og henvender sig til kunder inden for landbrug, transport industri, søfart, bilværksteder og villavarme, samt forsikringer og el til private.

Læs mere på www.okq8.se

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening er den største af Sveriges OK-foreninger, som ejes af over en million medlemmer. Det primære forretningsområde er detailhandel til bilister i form af varer og serviceydelser inden for både traditionelle og alternative brændstoffer, biltilbehør og en række andre produkter. Foreningens aktiviteter markedsføres gennem OKQ8, som foreningen ejer i fællesskab med Kuwait Petroleum International.

Ud over aktiviteterne i OKQ8 driver OK ekonomisk förening en række andre selskaber, bl.a. Norrtull Energi AB som tilbyder alternativ energi, samt flere bilforhandlere, ejendomsselskaber, detailvirksomheder og forlag. Foreningens overskud går tilbage til medlemmerne.

Læs mere på www.ok.se

Forslag til billedtekst:
Q8 i Danmark fusionerer med OKQ8 i Sverige og danner et nyt, stort skandinavisk olieselskab.

((Billederne står til redaktionens disposition))

 

 

Tags:

Multimedia

Multimedia