Pas på isglatte veje og fortove – faldulykker koster dyrt!

Når frosten kommer sent, bliver mange husejere overrumplede og er ikke klar med salt og grus. De seneste to vintre steg antallet af faldulykker med 30% alene hos forsikringsselskabet Alka.  Nu står frosten står for døren, og det får Alka til at minde om, at ulykkesforsikringen dækker faldskader opstået på grund af is og sne. Men bevisbyrden ligger hos den, der kommer til skade.

Efter to lange og hårde vintre kunne forsikringsselskaberne sidste år berette om en voldsom stigning i antallet af faldulykker på isglatte gader og veje.
 
Alene Alka havde i de første 2 måneder af 2010 over 500 sager flere end året før – svarende til en stigning på 30 procent. Og den lodret stigende kurve fortsatte sidste vinter. Denne vinter har der kun været få faldskader. Alligevel frygter Alka en pludselig stigning i de kommende dage.
 
”Når frosten kommer sent, ved vi af erfaring, at danskerne er uforberedte, og så sker der flere faldulykker. Dels fordi der ikke er gruset og saltet, dels fordi fodtøjet ikke er skridsikkert,” siger Lise Agerley, kommunikationschef i Alka.
 
De klassiske skader

Hun fortæller, at de klassiske skader er brud på ben og arme og forstuvninger på hænder, arme, skuldre. Også skader på rygsøjlen og ødelagte tænder er hyppige.  
 
”Ulykkesforsikringen dækker faldskader opstået på grund af is og sne. Så når man har været hos lægen efter et fald på grund af is og sne, bør man sørge for anmeldelse til den private ulykkesforsikring,” siger Lise Agerley.
 
Ulykkesforsikringen kan give dækning af behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Tandskader dækkes sædvanligvis i forhold til en rimelig og nødvendig tandbehandling som følge af uheldet.
 
Husk håndfaste beviser

Er man så uheldig at falde, fordi der ikke er ryddet sne og saltet, anbefaler Alka, at man sikrer sig bevis for det.

”Det er den skadelidte, der skal kunne bevise, at husejeren ikke har holdt sit fortov fri for is og sne. Man kan f.eks. vælge at få stedet fotograferet umiddelbart efter uheldet og om muligt indhente udtalelser fra vidner,” siger Lise Agerley.

Derefter skal skaden både anmeldes til ens egen ulykkesforsikring og til husejeren. Hvis der på et senere tidspunkt måtte opstå tvivl om vejrliget på skadetidspunktet, kan DMI hjælpe, lyder det fra Alka.

Husejerens ansvar beror altid på en konkret vurdering af forholdene på stedet på skadetidspunktet. Som udgangspunkt er husejeren ansvarlig, hvis fortovet ikke inden for tidsrummet mellem kl. 7 og 22 er gruset, saltet, ryddet for sne - og det er årsagen til, at personer falder og kommer til skade.
 
Sådan forebygger du faldulykker
 
•    Sørg for forsvarlig snerydning og få gruset omkring din bolig, når det sner. Fortov og indkørsel skal være ryddet imellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen på hverdage.

•    Sæt vækkeuret til en halv time tidligere end normalt og gå selv ud og skovl sne, inden du tager på arbejde. Det giver god motion og røde kinder. Fortovet skal være ryddet, inden du går på arbejde, hvis det er holdt op med at sne. Men det er ikke nødvendigt at tage hjem fra arbejde for at rydde sne.

•    Kan du ikke selv rydde sne, er der hjælp at hente hos private firmaer, der tilbyder snerydning og saltning. Pensionister med helbredsproblemer kan i visse tilfælde søge om hjælp hos kommunen.

•    Spørg dine naboer eller venner, om de vil gøre dig en tjeneste og holde dit fortov sne- og isfrit, hvis du tager på weekend eller ferie. For pligten til at rydde sne gælder også, når du ikke er hjemme.

•    Brug fornuftigt fodtøj med gode skridsikre såler, når du går ud i sneen.

•    Sørg for gode dæk på cyklen eller lad eventuelt cyklen stå og gå.

Gode råd hvis du kommer til skade

•    Du skal kunne bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis ulykkesforsikringen skal dække. Du kan vælge at fotografere stedet, hvor du er faldet, med din mobil. Eller du kan få hjælp til fotografering af andre.

•    Det er også en god idé at få navne og kontaktdata på eventuelle vidner. De kan vise sig nyttige, hvis din forsikring skal dække din faldskade.

•    Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring straks, når du har været hos lægen.

•    Kontakt hurtigst muligt husejeren, som ikke har holdt sit fortov sne- og isfrit.
 
Kilde: Alka Forsikring
 

For mere information, kontakt  venligst Alkas kommunikationschef Lise Agerley,
e-mail:lag@alka.dk, telefon 43585911, mobil 40210177

Alka Forsikring
Kommunikationschef Lise Agerley
E-mail:lag@alka.dk
Telefon 43585911
Mobil 40210177

Tags:

Dokumenter og links