Q8 placerer hjertestartere på sine servicestationer

Succesrigt sponsorsamarbejde med Røde Kors får Q8 til at installere hjertestartere på udvalgte servicestationer og andre anlæg. De to første er placeret i Århus

4.000 danskere får hvert år hjertestop. Det kan ske alle vegne, og det er meget vigtigt, at den pågældende person så hurtigt som muligt får førstehjælp, genoplivning via kunstigt åndedræt og assistance fra en moderne hjertestarter.

Q8 installerer nu professionelle hjertestartere på udvalgte servicestationer landet over. Samtidig sørger Q8 for, at medarbejderne på servicestationerne får tilbudt uddannelse i både brugen af hjertestarteren og førstehjælp generelt.

De to første hjertestartere har Q8 placeret på sin servicestation på Randersvej i Århus og på Q8s olielager på Århus Havn. Begge hjertestartere vil være frit tilgængelige for kunder, naboer, læger,  medarbejdere og andre hjælpere 24 timer i døgnet.

Hele personalet er med
På Q8s servicestation på Randersvej i Århus har hjertestarter initiativet fået en stor opbakning fra hele personalet:

"Jeg havde knap nævnt det for mine medarbejdere, før alle havde meldt sig til det tilhørende førstehjælpskursus hos Røde Kors. Også, selvom kollegerne skulle rive en hel arbejdsdag ud ad kalenderen for at deltage," forklarer Mikkel Xavier Jonassen. Han er forretningschef på Q8 servicestationen.

"Ingen af os har oplevet at skulle hjælpe et menneske med hjertestop. Men nu ved vi, hvad vi skal gøre, hvis vi kommer ud for det. Vi har samtidig lært at yde førstehjælp. Det er godt at kunne, uanset om vi får brug for det, mens vi er på arbejde på Q8 stationen eller befinder os andetsteds," fortsætter Mikkel Xavier Jonassen.

Måske over hele landet
Q8s HR-chef Berit Jebjerg håber, at olieselskabet kan indkøbe hjertestartere til mange flere af sine servicestationer landet over.

"Vi sigter i første omgang på de stationer, hvor der ikke er placeret andre offentligt tilgængelige hjertestartere i nærheden. Det kan også være på stationer, hvor der enten er langt til behandlingsmuligheder for hjertepatienter, eller hvor der bor så mange mennesker i nærheden, at der statistisk set må ske en del hjertestop," forklarer Berit Jebjerg.

Hjertestarterne er en del af Q8's omfattende "Mission Omtanke" strategi, der går igen i alle Q8s aktiviteter over for kunder, medarbejdere, klima, miljø og samfund.

Ud over hjertestarter initiativet ses Q8s omtanke strategi bl.a. i selskabets tætte samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, underskrivelsen af European Road Safety Charter og Q8s medlemskab af Fuldkornspartnerskabet.

Inspireret af fodbold-sponsorat
Tidligere på året indgik Dansk Røde Kors og Q8 et sponsorsamarbejde, hvor 10 fodboldklubber fik betalt en hjertestarter og et førstehjælpskursus til 10 medlemmer.

Samarbejdet i Røde Kors' "Red Flere Liv" kampagne fik Q8 til at åbne øjnene for, hvor stort behov der er for hjertestartere:

"Mange af hjertestarterne er placeret på institutioner og arbejdspladser, hvor ikke alle har adgang, eller hvor der ikke er adgang uden for normal arbejdstid. Vi vil placere hjertestarterne på døgnåbne Q8-stationer, hvor alle kan komme hurtigt til og fra," forklarer Berit Jebjerg.

Q8 samarbejder også med Røde Kors på andre fronter end hjertestarterne. Således indsamler Q8 brugt tøj og gamle mobiltelefoner til Røde Kors blandt sine ca. 3.000 medarbejdere landet over. Desuden stemte Q8-medarbejdere dørklokker for Røde Kors' Landsindsamling i oktober.

Nærmere oplysninger:
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Telefon: 45 99 21 71

Mobiltelefon: 40 94 27 06
Email: jysn@q8.dk

Forslag til billedtekst:
Forretningschef Mikkel Xavier Jonassen fra Q8 på Randersvej i Århus glæder sig over, at hans servicestation er den første, som har fået en professionel hjertestarter installeret.

(Foto er til redaktionens fri anvendelse)

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links