Q8 sparer 10 pct. energi på sine servicestationer

Varmepumper, LED-belysning, nye typer kølere i butikken og loftsvinduer med dagslys skal give 10 pct. besparelser. Det svarer til energiforbruget hos 450 bilister eller 1.350 danskere.

Selvom man er olieselskab og lever af at sælge brændstof og olieprodukter, kan man sagtens gøre en indsats for klima, miljø, CO² udledningen og selskabets egne energiudgifter.

Det er Q8 et godt eksempel på. Olieselskabet har nemlig en erklæret klimastrategi, der nu for alvor bliver rullet ud i praksis på Q8s servicestationer og F24 automattank-anlæg i Danmark. Målet er at spare 10 pct. på energiforbruget inden udgangen af 2011*.

”Vi har arbejdet med energiforbedringerne i to år. Undervejs har vi trukket på eksperter og gennemført en række studier, der afdækkede muligheder og relevans. Nu er vi på plads med et program, der lever op til Q8s klimastrategi med 10 pct. energibesparelser,"  forklarer projektleder Morten Uttrup fra Q8.

Fem tiltag giver 10 pct.
Q8 opnår først og fremmest sine besparelser gennem fem tiltag, der indføres trin for trin, når de enkelte servicestationer skal bygges om med Qvik To Go convenience butikker:

  • Grundbelysning i butikkerne udføres med strømbesparende LED paneler. Belysningens styrke tilpasses automatisk dagslyset og dæmpes med 50 pct. ved solopgang.
  • Q8 indfører strømbesparende kølere og frysere i butikkerne. Kølereoler forsynes med låger og LED-belysning.
  • Varme og airconditioning i Q8-butikkerne kommer fra energibesparende varmepumper, der erstatter elektrisk varme og oliefyr. Varme i bilvaskehallen genereres af overskudsvarme fra butikkens kølekompressorer, hvor det er muligt.
  • Ovenlys-vinduer indføres, hvor det er muligt. De kan supplere den elektriske belysning ved at lede naturligt dagslys ind i butikkerne.
  • Q8 opretter en Klimaskole, hvor selskabets medarbejdere lærer at være mere energibevidste på deres arbejdsplads.

Erfaringer fra grøn teststation
Siden efteråret 2009 har Q8 prøvekørt sine energi-initiativer på en servicestation på Tagensvej i København. En station, som hurtigt er blevet landskendt for sin gratis cykelplejeplads, der bruges af både lokale cyklister og af cykelentusiaster på gennemfart.

 Stationen er blevet en stor succes for Q8, der allerede efter to måneders drift kunne konstatere, at den brugte 36 pct. mindre energi end en normal servicestation.

Ikke alle initiativer og tiltag fra Tagensvej har dog vist sig at kunne rulles ud i hele Q8s netværk af servicestationer. I hvert fald ikke i første ombæring:

”Vi ønsker, at der skal være fornuft og økonomisk relevans i de miljømæssige tiltag, vi foretager.  Nogle af dem kræver større investeringer, og de skal kunne tjene sig hjem igen. På grund af det danske afgiftssystem kan det være ret svært, og derfor indfører vi f.eks. ikke solcelleanlæg, vindturbiner og regnvandsopsamling på nuværende tidspunkt,” forklarer Morten Uttrup.

Ikke småpenge
10 pct. energibesparelser på Q8s servicestationer landet over lyder måske ikke af så meget, men sætter man tallet lidt i perspektiv, bliver det pludselig til en masse.

Q8s årlige energiforbrug på sine stationer** er på ca. 27.000.000 kilowatt timer pr år (kWh/år), så besparelsen bliver på 2.700.000 kW/h pr. år.

  • Det svarer til en besparelse på 13.500 tons CO² pr. år
  • Eller til det årlige energiforbrug for 1.350 danskere
  • Eller det årlige forbrug fra ca. 450 personbiler

Initiativerne til energibesparelser på Q8s servicestationer landet over er et centralt element i Q8s omfattende Mission Omtanke strategi , der gennemstrømmer alle Q8s aktiviteter over for miljø, kunder, medarbejdere, klima og samfundet.

*Q8s danske klimastrategi forpligter virksomheden til inden udgangen af regnskabsåret 2010/2011 at påvise en reduktion i energiforbruget på 10 pct. målt i forhold til regnskabsåret 2008/2009.

** Forbrugstallene omfatter 118 af Q8s servicestationer. Q8 har i alt 176 Q8 servicestationer og 62 F24 automattank-anlæg. Totalforbruget og besparelsen i hele Q8-netværket vil derfor være større end de opgivne tal.

Nærmere oplysninger:
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Telefon: 45 99 21 71

Mobiltelefon: 40 94 27 06
Email: jysn@q8.dk

Forslag til billedtekst:
Q8 vil spare 10 pct. på energiforbruget på sine servicestationer landet.

((billedet er til redaktionens gratis anvendelse))

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links