Rejseguide hjælper ældre og mennesker med handicap

Sommeren er over os, og nu er der hjælp til alle gangbesværede, kørestolsbrugere, synshandicappede, hørehæmmede og allergikere, der vil ud at nyde landets mange turistattraktioner. På hjemmesiden www.godadgang.dk kan man finde turistattraktioner i hele landet med god tilgængelighed.

I Danmark er hver 5. borger berørt af en funktionsnedsættelse og afhængig af, at hoteller, turistattraktioner, museer m.m. har adgangsforhold, der tager hensyn til, at ikke alle kan klare trapper, tåle husdyr, se informationsskilte eller høre en guide fortælle. Behovet for pålidelig information om, hvor man kan bo og hvilke turistattraktioner, man kan besøge, er derfor stort.

”Rigtig mange mennesker med nedsatte funktioner, der skal planlægge en ferie eller sommertur, har brug for oplysninger om de steder, de gerne vil besøge. Ikke kun priser og åbningstider, men konkrete informationer om de faktiske adgangsforhold”, forklarer Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang, der er en forening og mærkeordning – stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer – som indsamler oplysninger og informerer om adgangsforhold til steder med offentlig adgang i hele Danmark.

Besøg Godadgang.dk

For at imødekomme det store behov for pålidelig information om tilgængeligheden på landets hoteller og turistattraktioner, har foreningen lavet hjemmesiden godadgang.dk.

”Gangbesværede vil typisk gerne vide, om der er trapper eller langt at gå fra parkeringspladsen til hovedindgangen. Allergikere vil gerne vide, om der har været husdyr på stedet, eller om der anvendes parfume i rengøringsmidler. Brugere af høreapparat vil måske gerne vide, om der er teleslynge ved skranken eller i foredragslokalet, så det er muligt at høre, hvad der bliver sagt. På godadgang.dk kan man få svar på alle disse mange spørgsmål”. forklarer Ulla Kramer.

700 mærkede steder i hele landet

På hjemmesiden godadgang.dk kan man tjekke tilgængeligheden på knap 700 mærkede steder i hele Danmark lige fra hoteller, sommerhuse og campingpladser til museer, spisesteder, naturoplevelser og gågader. Så står man og skal finde et sted at bo eller finde et museum i et bestemt område, er godadgang.dk en brugbar guide.

På godadgang.dk kan man eks. vælge ’hoteller’, og så dukker alle registrerede steder op. Derefter kan man trykke på det enkelte hotel og få et klart overblik over adgangsforholdene. Går man efter en ferie i et specifikt område i landet, kan man også søge geografisk.

Adgangsforholdene på alle 700 steder er vurderet og registeret med udgangspunkt i et sæt af kriterier om tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer. Dertil kommer godt 1.000 steder, der er registreret af frivillige brugere – fortrinsvis inden for naturområder og turistvirksomheder.

Adgangsforholdene er vurderet i forhold til 7 typer handicap:

  • Kørestolsbrugere
  • Gang-, arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Astmatikere og allergikere
  • Udviklingshandicappede
  • Alle med læsevanskeligheder

Om God Adgang

God Adgang er en mærkeordning, der ledes af en non-profit og upolitisk forening ved samme navn. Målsætningen med mærkeordningen er at informere om tilgængelighed og inspirere virksomheder og kommuner til at skabe bedre fysiske adgangsforhold til bygninger med offentlig adgang. God Adgang er stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer.

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Ulla Kramer, Sekretariatsleder i God Adgang

Tel. 35 24 80 90, mobil 51 34 35 96

Mail uk@godadgang.dk
www.godadgang.dk

Tags: