Tjek forsikringen inden nye regnskyl og skybrud truer

Sommertid er regntid, derfor er det en rigtig god idé at tjekke sine forsikringer for at se, hvordan du er dækket, inden regnen igen vælter ned. Ved skybrud dækker de almindelige hus- og indboforsikringer de fleste skader, men er der ’kun’ tale om kraftige regnskyl, er man ikke automatisk forsikret. Vil du helgardere dig mod det regnfulde danske uvejr, bør du overveje tillægsforsikringer med udvidet dækning.

Med 90.644 skader og erstatninger for i alt 4,9 mia. kr. [1] satte sidste sommers skybrud en kedelig, våd rekord. Derfor er der allerede nu god grund til at kigge sin forsikringspolice grundigt igennem, inden nye kraftige regnbyger igen rammer det danske land.

”Allerede nu har vi oplevet flere kraftige regnskyl, og derfor råder vi alle til at tjekke deres forsikringspolice nu for at finde ud af, hvordan de er dækket ind, inden vejret begynder at rase igen. Og hvis man er det i mindste i tvivl om dækningsgraden, er vores råd at ringe til sit forsikringsselskab og få det opklaret, så man ikke risikerer at ende med kæmpe regning på skader, der ikke er dækket”, lyder rådet fra Lise Agerley, kommunikationschef i Alka.

Hvad dækker forsikringen?

Har du en almindelig husforsikring og indboforsikring dækker de kun, hvis der er tale om ’voldsomme skybrud’ i det område, hvor man bor.

”Dine almindelige forsikringer dækker, hvis der er faldet omkring 1 mm regn i minuttet eller 40-50 mm regn på et døgn. I disse tilfælde betegnes det som et ’voldsomt skybrud’, og så dækker husforsikringen skaderne på dit hus, mens indboforsikringen dækker skader på dine ejendele. Dog dækker dine forsikringer kun, hvis oversvømmelsen og skader ikke skyldes tilstoppede kloakker, manglende vedligeholdelse eller fejlkonstruktioner på huset”, forklarer Lise Agerley fra Alka.

De almindelige forsikringer dækker dog ikke, hvis regnvand siver ind gennem utætheder i bygningen, skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv. Som regel dækker den heller ikke skader fra vand, der er steget op fra kloakken

Vejret spiller større rolle i policen

Ønsker man at helgardere sig mod uvejret, kan det være relevant med særlige forsikringer med udvidet dækning, der dækker kraftige regnbyger, som ikke betegnes som skybrud.

”I de senere år har vi oplevet meget voldsomme regnbyger, der har forårsaget store ødelæggelser, og det skaber utryghed hos mange. De ændrede klimaforhold smitter af på forsikringsbehovene. Derfor udvikler vi hele tiden vores forsikringer og retter dem til efter de ændrede behov”, forklarer Lise Agerley fra Alka.

Tillægsforsikringer mod voldsomme regnskyl

Forsikringsselskabet Alka tilbyder eksempelvis tillægsforsikringer, der dækker, hvis store mængder grundvand eller kloakvand trænger ind og oversvømmer kælderen.

”Hvis du vælger tilvalgsdækningen ’Kosmetiske skader og udvidet vandskade’, er du forsikret bedre mod skader som følge af vand. Det vil sige, at din forsikring f.eks. dækker indtrængning og opstigning af grund- og kloakvand, der strømmer op af afløb i bygningen. Forsikringen dækker også, hvis vandet oversvømmer grunden og derved trænger ind i bygningen. Ligeledes hvis regnvand trænger ind ved en utæthed i taget og dermed ødelægger f.eks. loft og vægge”, forklarer Lise Agerley fra Alka.

Anmeld skaden med det samme!

Hvis man har været udsat for skader efter sommerens regnskyl, har Alka disse vigtige råd:

”Det er en rigtig god ide at fotografere skaderne, så man har dokumentation på omfanget af skaderne efter skybruddet. Henvend dig til dit forsikringsselskab med det samme for at anmelde skaderne. Dit forsikringsselskab vil derefter foretage en konkret vurdering af sagen”. lyder det fra Lise Agerley.

Tjek huset før nye regnskyl

De fleste hus- og villaforsikringer dækker i stort omfang klimarelaterede skader. Dog ikke, hvis der er tale om skader, der skyldes manglende vedligeholdelse og fejlkonstruktioner. Man kan gøre meget for at begrænse skaderne som følge af vejret:

  • Rens tagrender, nedløbsrør og brønde, så nedbør eller smeltevand kan blive ledt ned i kloakken i stedet for at ’oversvømme’ din grund eller sive ind andre steder i huset.
  • Kloakker – særligt i kældre – bør sikres med højvandslukke eller tilbageløbstop. Tal med en autoriseret kloakmester herom.
  • Har du kælder kan du med fordel flytte løse genstande op på reoler eller lign. Særligt elektriske genstande er sårbare overfor vand.  
  • Hvis du er plaget af vand der trænger gennem kældervæggen, kan du sikre dig ved at anlægge et omfangsdræn omkring huset/kælderen.
  • Sørg for at dine udendørs fliser har en hældning, så nedbør løber væk fra huset
  • Tjek at tagplader og tagsten er korrekt fastgjorte og intakte.
  • Tjek at tagantenner samt rygsten på tegl- og betontage er fastgjort.

Kilde: Alka

For mere information kontakt:

Lise Agerley, Kommunikationschef i Alka

Telefon: 43 58 59 11 / mobil: 40 21 01 77

Mail: lag@alka.dk


[1] Kilde: Forsikring & Pension

Tags: