Tjek husforsikringen – før efterårsstormen raser

Hvert år koster det lunefulde vejr de danske boligejere millioner af kroner i skader og reparationer af bolig og indbo. 2010 er ingen undtagelse. Det har fået mange forsikringsselskaber til at ændre deres forsikringer. Boligejere opfordres til at tjekke deres forsikringspolice for at se, hvor godt de er dækket ind - før efterårs- og snestormene begynder at rase.

De mange vand-, storm- og sneskader, som Danmark har oplevet de senere år, har fået forsikringsselskaber til at ændre deres forsikringer. En del har forhøjet selvrisikoen betydeligt, mens andre tilbyder særlige tillægsforsikringer.

De fleste husejerforsikringer dækker i stort omfang klimarelaterede skader, men der kan være individuelle behov eller forhold ved huset, der gør det relevant med særlige forsikringer.

Fygesne, efterårsstorme med masser af regn, grundvandsstigninger og kloakker, der ikke kan aftage vandmasserne er blandt de problemer, som danske husejere står over for – i dag mere end nogensinde.

Vejret spiller større rolle i policen

Forsikringsselskabet Alka har valgt at tilbyde ekstra tillægsforsikringer, der dækker ved fygesne, og hvis store mængder grundvand/kloakvand trænger ind og oversvømmer kælderen.

”Vejret får stadig større betydning for hus- og villaejere, og det skaber utryghed hos mange. For at imødekomme deres behov bedst muligt, har vi udviklet vores forsikringer og rettet dem ind efter vejret”, forklarer Henrik Grønborg, forsikringsteknisk direktør i Alka.

Tidligere dækkede Alka ikke når fygesneen trængte ind under tagspærrerne, eller hvis store mængder grund- og kloakvand trængte ind og forårsagede oversvømmelser, men i dag kan man også dække sig ind mod disse problemer med en tillægsforsikring.

Ikke dækning på al slags vejr

Alligevel opfordrer Alka boligejerne til at være påpasselige. En forsikring mod storm- og stormflodsskader betyder ikke, at man automatisk er dækket ind af al slags vejr – og under alle omstændigheder.

Hvis man har haft oversvømmelse efter et kraftigt regnvejr, skal man henvende sig til sit forsikringsselskab for at anmelde skaderne, lyder rådet fra Forsikringsoplysningen. Forsikringsselskabet vil ud fra en konkret vurdering afgøre, om der har været skybrud i det område, man bor

Forsikringen dækker kun, hvis der er faldet omkring 1 mm. regn i minuttet eller 40-50 mm. regn på et døgn. Og kun, hvis oversvømmelsen og skader ikke skyldes tilstoppede kloakker, generel manglende vedligeholdelse eller fejlkonstruktioner på huset.

”Vi kan kun råde alle til at tjekke deres forsikringspolice for at finde ud af, hvordan de er dækket ind, når vejret begynder at rase igen. Hvis der stadig er tvivlspørgsmål, skal man ringe til sit forsikringsselskab, så man ved, at man er dækket helt ind”, lyder rådet fra Alka.

Har du den rigtige forsikring?

 • Tjek forsikringspolicen - Hvordan er du dækket?
 • Tjek selvrisikoen - Hvor meget dækker din forsikring?
 • Undersøg dit hus – Er der forhold ved det, der kræver særlig dækning?
 • Spørg dit forsikringsselskab til råds 

Kilde: Alka

Tjek huset før stormen eller oversvømmelsen

De fleste hus- og villaforsikringer dækker i stort omfang klimarelaterede skader. Dog ikke, hvis der er tale om skader, der skyldes manglende vedligeholdelse og fejlkonstruktioner. Man kan gøre meget for at begrænse skaderne som følge af vejret:

 • Rens tagrender, nedløbsrør og brønde, så nedbør eller smeltevand kan blive ledt ned i kloakken i stedet for at ’oversvømme’ din grund eller sive ind andre steder i huset.
 • Kloakker – særligt i kældre – bør sikres med højvandslukke eller tilbageløbstop. Tal med en autoriseret kloakmester herom.
 • Har du kælder kan du med fordel flytte løse genstande op på reoler eller lign. Særligt elektriske genstande er sårbare overfor vand.  
 • Hvis du er plaget af vand der trænger gennem kældervæggen kan du sikre dig ved at anlægge et omfangsdræn omkring huset/kælderen.
 • Sørg for at dine udendørs fliser har en hældning, så nedbør løber væk fra huset
 • Tjek at tagplader og tagsten er korrekt fastgjorte og intakte.
 • Tjek at tagantenner samt rygsten på tegl- og betontage er fastgjort.

Kilde: Alka

For yderligere information kontakt

Nicolai Kampmann, Kommunikationschef, tlf. 43 58 59 11 / 27 25 59 11 nka@alka.dk

Kenni Kjær Rasmussen, KommunikationsGruppen, tlf. 33 98 00 00 kenni@kommunikationsgruppen.dk 

 

 

Tags:

Dokumenter og links