Mogens Nellemann sælger sin tømrervirksomhed

Er der nogen i den vestsjællandske tømrerbranche, som har stået sammen, så er det Mogens Nellemann og Gunner Andersen. Tømrermester Mogens Nellemann har opført eller ombygget en række sjællandske ejendomme, og Gunner har i 40 år været en loyal medarbejder, som stadig brænder for god service og det gode gamle snedker- og tømrerhåndværk.

Selvom Mogens Nellemann fra Sørby har valgt at gå på pension, så fortsætter Gunner Andersen i virksomheden, men nu som en del af Kopp Sorø A/S. Det passer rigtig godt med Gunners nye arbejdsplads, som også har speciale i danske herregårde og andre bevaringsværdige bygninger, hvor særlige håndværksmæssige kvaliteter efterspørges.

Gunner kender hver en krog i de gamle hovedbygninger og de mange ejendomme, som tilhører Valbygård, Gyldenholm og Falkensteen godser. Han har været der, repareret, renoveret og udskiftet alt fra 200 år gamle håndlavede paneler til tagspær i egetræ.

”Det var, mens vi arbejdede sammen på renoveringen af Falkensteen Gods, at jeg fik ideen med at lade Kopp Sorø overtage forretningen” fortæller Mogens Nellemann. ”Jeg vil gerne på pension, men virksomheden skal ikke gå til hvilken som helst tømrer. Det skal være en, som også forstår og sætter en ære i at levere godt håndværk. En tømrer, som også kan håndtere flere hundrede år gamle bygninger, og som ikke banker alt sammen med en sømpistol bare, fordi det er hurtigt”, begrunder Mogens Nellemann sit salg af virksomheden til Lars Mouritsen, Kopp Sorø.

Den er i vinkel

Kopp Sorø har gjort det til et speciale at renovere gamle bygninger. Dragsholm, Falkensteen og Gavnø er blandt de herresæder og slotte, hvor virksomheden har høstet stor anerkendelse for den håndværksmæssige kvalitet. Selv om virksomheden har til huse i Sorø, så arbejdes der over hele Sjælland for alle typer af kunder. Med Gunner i virksomheden bliver den lokale dækning endnu stærkere.

”Gunner er bare hurtig, og alle kender ham. Vi havde planlagt at fortælle kunderne om overdragelsen af virksomheden, men Gunner kom os i forkøbet. Han trak i den nye firmatrøje og kom en tur i TV2, da han blev kaldt ud til Brugsen i Sørby for at lukke taget efter et indbrud, og så begyndte telefonen at ringe: ”Er det stadig Gunner, som kommer og hjælper os?” – ”og ja, det er det naturligvis”, fortæller tømrer- og snedkermester Lars Mouritsen, Kopp Sorø.

Kontaktinformationer:
Lars Mouritsen
Tømrer- og snedkermester
Tlf. 2338 8500
Mail: lars@kopp-soroe.dk

Fakta om KOPP Sorø

KOPP Sorø dækker alle håndværksfag: tømrer, snedker, murer, maler, brolægger mfl. og håndterer en byggeopgave fra start til slut. Vi kalder det ”Godt håndværk er færdigt arbejde”. Vores kundegruppe spænder vidt fra privatpersoner til erhverv, landbrug og ejendomsservice til udlejningsejendomme og boligforeninger. Læs mere om vores kompetencer og referenceprojekter på www.kopp-soroe.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia