Dansk filolog tilldelas 1 miljon kronor av svensk akademi

Den danska professorn Minna Skafte Jensen från Köpenhamn får motta årets Gad Rausings pris av Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm. Utmärkelsen får hon bl.a. för sina breda insatser på den klassiska filologins fält, med tyngdpunkt på forskning om de homeriska eposen och nylatinet i Norden. Prissumman på en miljon kronor delas ut av H.M. Konungen vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst den 20 mars i Riddarhuset.

– Jag blev mycket glad och stolt när jag fick beskedet att Kungl. Vitterhetsakademien valt att ge priset till mig. Det är ett stort erkännande av min forskning, säger Minna Skafte Jensen som är mitt uppe i planeringen av ett seminarium på Köpenhamns universitet om språkforskning inom de skandinaviska länderna.

Prissumman på en miljon kronor ska Minna Skafte Jensen dela med sig av genom att skänka en slant till den danska tidningen Arbejderen. Resterande del ska hon själv och familjen ha glädje av. Hon kommer att fortsätta sin forskning om de homeriska eposen som ligger henne varmt om hjärtat.

Rettigska priset till erkänd forskning om Rysslands historia
Vitterhetsakademien har i år valt att ge det Rettigska priset på 400 000 kronor till docent Lennart Samuelson från Stockholm. Samuelson får priset för sin nyskapande och internationellt erkända forskning om Sovjetunionens och Rysslands historia där han på ett närmast unikt sätt trängt in i det ryska arkivmaterialet.

– Jag blev totalt överraskad över meddelandet att Vitterhetsakademien beslutat tilldela mig Rettigska priset, säger Lennart Samuelson, i dag verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.

Medaljer
Vid Vitterhetsakademiens årshögtid delas det även ut ett antal olika medaljer där Akademiens Gustaf Adolfs–medalj med Konungens medgivande går till docent Ann Catherine Bonnier, Stockholm, för hennes insatser att fördjupa kunskapen om kyrkornas betydelse som uttryck för sociala och ekonomiska förhållanden.

Professor Gunnel Engwall, Stockholm, belönas med Akademiens stora medalj i guld för betydelsefulla insatser för att stärka humanioras roll i samhället och mångårigt arbete som engagerad och framgångsrik preses för Akademien.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet
Varje år premierar Vitterhetsakademien även ett antal gymnasielärare. I år är priset inriktat mot ämnesområdena samhällskunskap, ekonomi och geografi och delas ut till tre gymnasielärare: Kicki Brodin vid Katedralskolan i Skara, Chris Hansson vid ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg och Lotta Jankell vid Globala Gymnasiet i Stockholm. Prissumman är på 50 000 kr vardera samt 20 000 kr till respektive skolas bibliotek.

Fakta och kontaktuppgifter. Se nästa sida.
Fakta:
Kungl. Vitterhetsakademiens främsta uppgift är att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.

Foton från årshögtid och prisutdelning i Riddarhuset, kontakta Vitterhetsakademien,
08 - 440 42 80, vitterhetsakad.se

För ytterligare information:
Birgitta Svensson, akademiens ständige sekreterare, 08-440 42 81
Maria Nyström Peck, akademisekreterare, 08-440 42 87
Mona Holmfors, pressansvarig, 070–583 38 11

Samtliga pristagare och medaljörer 2014 finns på bifogade faktablad.


Tags: