GMO og biavl

Danmarks biavlerforening holder i dag lørdag generalforsamling på Dalum Landbrugsskole. Ud over at skulle vælge en ny formand bliver det store emne GMO og biavl. I Tyskland er en biavler fornyelig blevet dømt til at skulle destruere sin honning og flytte sine bifamilier bort fra et område, hvor der blev dyrket ikke-fødevaregodkendt GM-majs. En dom, som iflg. Fødevarestyrelsen kan forventes at få samme udfald i Danmar

Danmarks Biavlerforening er ikke i mod brugen af GM-afgrøder, men vil ikke acceptere skader på bier eller biavl. Foreningen mener tilgengæld, at den fortsatte dyrkning af ikke-fødevaregodkendte GM-afgrøder på forsøgsmarker er en økonomisk bombe under biavlen. Derfor har foreningen netop sendt en række forslag til fødevareministeren, om hvordan GMO fremover skal håndteres i forhold til biavl.

"Eksemplet med den tyske dom viser, at brugen af GM-afgrøder kan have stor økonomisk betydning for vores erhverv. Derfor ønsker vi fuld kompensation til biavleren for alle tab, der sker, som følge af dyrkning af GM-afgrøder", siger Bjarne Sørensen, formand for Danmarks Biavlerforening.

I Sverige er der oprettet en gruppe, som nøje skal klarlægge problemstillingerne omkring GM-planter og honningbier. De baltiske biavlerforeninger arbejder aktivt på at holde deres lande GM fri og i Litauen arbejder man på at GM-planter ikke må sås indenfor 5 km radius af eksisterende bigårde. Altså det omvendte af situationen i dag, hvor bigården skal flyttes, som tilfældet har været med dommen i Tyskland.

"Forbrugerne er skeptiske overfor GMO, og det kan blive et problem for vores erhverv, hvis ikke vi kan garantere, at vores produkt er 100 pct. fri for GMO. Derfor skal lovgivningen ændres, så det ikke er dyrkeren af GM-afgrøder, der tilgodeses. I princippet betyder den nuværende situation, at biavlere, som ønsker at producere honning uden indhold af GM-pollen, må opgive at drive biavl i et stort område, hvis en landmand ønsker at dyrke GM-afgrøder i nærheden af biavlerens bigård", siger Bjarne Sørensen.

Læs mere på www.biavl.dk

Dokumenter og links