Pressemeddelelse: Rigtige biavlere har skæg – biskæg

Et kraftigt fuldskæg behøver ikke bestå af strid hårvækst på hagen. Det kan også bestå af op mod 4000 honningbier, der alle som én er i stand til at stikke. Kunsten er selvfølgelig at få dem til at lade være og at få dem til at blive siddende.

Lørdag den 27. august gør Asger Søgaard Jørgensen et forsøg foran det publikum, der deltager i Honningfestivalen på Koldinghus i Kolding. Det er sjældent, det bliver vist på dansk jord og er formentlig kun forsøgt enkelte gange tidligere. Derfor er arrangementet en unik mulighed for at komme tæt på et gys og på bierne, når skægget bliver demonstreret.

Asger Søgaard Jørgensen har i godt 30 år været tilknyttet Danmarks Biavlerforening som konsulent og forretningsfører af foreningens sekretariat. Han har derfor mange års erfaring i at arbejde med bier og ved lidt om, hvordan han forhåbentligt undgår bistik.

Vil du følge det: Så er det på plænen foran Koldinghus klokken 14.30

Tillader vejret ikke at gennemføre forsøget, vil der dog være masser af oplevelser til både store og små i forbindelse med honningfestivalen, der holdes på Koldinghus.

Der vil være masser af smagsprøver, musik, foredrag, underholdning for børn, kunst med mere.

Det er gratis at deltage i honningfestivalen, der er arrangeret af Danmarks Biavlerforening i samarbejde med Kolding Biavlerforening.

Hvis du vil vide mere:

Hjemmeside: www.honningfestival.dk / www.biavl.dk/

Kontakt:Vagn Kildsig, formand for Danmarks Biavlerforening: 4078 0616

Download foto:

http://www.biavl.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=153&Itemid=89

Fakta: Hvordan laver man et biskæg?

I et samfund af bier lever kun én dronning. Hendes dufte og feromoner styrer hele samfundet. Hemmeligheden bag et biskæg består i at finde dronningen og opbevare hende i et lille bur, der kan bæres om halsen. Så kan du få bierne til at samle sig omkring hende, og dermed er biskægget skabt.

Formanden for Danmarks Biavlerforening
Vagn Kildsig
4078 0616

Danmarks Biavlerforenings formål er at arbejde for fremme af dansk biavl igennem information og uddannelse. Danmarks Biavlerforening arbejder aktivt for: - at forbedre forholdene for danske biavlere - at sikre at dansk honning er et topkvalitetsprodukt - at sikre at dansk landbrugs afgrøder bliver tilstrækkeligt bestøvet - at danske bier har en stor naturbeskyttelseseffekt