Blodfattig rapport fra vismændene

De kritiske punkter for dansk økonomi står klart. Men desværre peger vismændene ikke på den nødvendige kur for Danmark. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer opfordrer til nye ambitiøse reformer.

De Økonomiske Råd har i deres maj-rapport valgt en meget beskrivende tilgang til dansk økonomi. Det betyder, at rapporten bliver lidt blodfattig. Det er synd, for dermed kommer der til at mangle et væsentligt bidrag til den økonomisk politiske debat i Danmark.

-       Der er et massivt behov for flere reformer, hvis dansk økonomi skal tilbage på vækstsporet. Skatte- og afgiftstrykket skal sænkes, og der skal vises politisk vilje til at fastholde det offentlige forbrug på det nuværende nivieau – eller endnu bedre; at sænke det. Her burde vismændene have givet deres bidrag. Det må især undre, at skattesystemet næsten ikke nævnes i rapporten – nu hvor der sandsynligvis er en skattereform på trapperne, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Der tegnes i rapporten et billede af dansk økonomi med meget begrænset vækst de kommende år. Den opfattelse deler Landbrug & Fødevarer. Der er stor usikkerhed på de internationale finansmarkeder, og den usikkerhed kan meget hurtigt få realøkonomisk afsmitning i Danmark. Derfor holder danskerne fornuftigt nok igen med forbrug og låntagning. Heller ikke det offentlige forbrug kan trække væksten i gang.

Dermed er det kun eksporten, der kan blive den motor, der kan give dansk økonomi fornyet liv. Men også eksporten er presset af såvel lavvækst hos de lande vi traditionelt eksporterer til og en løbende forringet konkurrenceevne. Eksporten til de nye vækstmarkeder giver dog et positivt bidrag, påpeger rapporten.

-       Landbrug & Fødevarer ser fortsat gode muligheder for fremgang i eksporten inden for landbrugs- og fødevaresektoren, men også i den agroindustrielle sektor. Det gælder ikke mindst på de store nye vækstmarkeder i Asien, hvor vækstraterne er høje, og hvor der allerede er stor interesse for danske produkter - især fra landbrugs- og fødevareerhvervet. Med de rette rammevilkår forventer vi at eksporten fra vores erhverv vil kunne nå 150 mia. kr. i 2016 mod knap 120 mia. kr. sidste år. Men det kræver, at vi skal i gang med de store reformer nu, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Landbrug & Fødevarer forventer en økonomisk vækst på mindre end én procent i både 2012 og 2013, blandt andet som følge af en afdæmpet udvikling på vores eksportmarkeder. Nye tiltag, der kan sikre en forbedring af den danske konkurrenceevne, er derfor helt afgørende. Dette kan både ske i form af tiltag, der yderligere styrker arbejdsudbuddet, eller som sænker de politisk bestemte omkostninger i Danmark.

Yderligere kommentarer fra cheføkonom Leif Nielsen kan fås på tlf. 2724 5638 eller pressechef Kim Bové på tlf. 3017 8877