Dyrt for forbrugerne og dårligt for sundheden

Dyrt for forbrugerne og dårligt for sundheden Regeringens forslag om afgifter på mættet fedt tillige med afgifter på tobak og spiritus skal være med til at finansiere skattepakken. Det er bekymrende at fødevarer sidestilles med tobak og spiritus, mener Landbrug & Fødevarer. Formand Michael Brockenhuus-Schack kommenterer på udspillet: - Det er absurd, at man med udspillet vælger at kategorisere sunde fødevarer sammen med alkohol og tobak. Nu skal forbrugerne til at betale skat på helt almindelige fødevarer. Det er proportionsforvræng-ning og sundhedsmæssigt dumt og dyrt for forbrugerne. - Vi er stærkt bekymrede for udspillets konsekvenser. Forebyggelseskommissionen har slået fast, at en afgift på mættet fedt blot vil forlænge danskernes gennemsnitslevetid med 5,5 dage efter ti års virkning. Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for at indføre afgiften. Forskerne bag Ernæringsrådets rapport i 2000 siger selv, at vi reelt mangler et videnskabeligt grundlag for indførelsen af en afgift på mættet fedt. - Der er intet belæg for at beskatte sunde fødevarer på samme måde som tobak og alkohol. Det giver et skævt billede af hvad der er sundt og hvad der er usundt.