EU: Danske æg er i særklasse

EU vurderer, at danske ægproducenter har vist vejen ved bekæmpelse af salmonella. Derfor opnår de særstatus. Det betyder, at importerede æg fremover skal leve op til de samme skrappe salmonellaregler som danske æg.

Danske æg har i årevis været næsten fri for salmonella takket være en årelang bekæmpelse af salmonella hos danske ægproducenter. Det har EU nu anerkendt, da man har godkendt Danmarks ansøgning om særstatus på æg. Dermed kan de danske myndigheder fremover stille krav om, at importerede æg - i lighed med de danske - skal være fri for salmonella.

- Fjerkræbranchen har arbejdet systematisk og målrettet med bekæmpelse af salmonella, og det bærer nu frugt. Det er takket være en dygtig og vedholdende indsats fra Fødevareministeren, Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, at Danmark nu opnår særstatus, og det er en stor sejr for de danske forbrugere, siger Lars Lunding, formand for brancheorganisationen Danske Æg.

Hvor der i 1997 var salmonellabakterier i 14 procent af de danske æg, var tallet i 2011 faldet til 0,1 procent. I samme periode er antallet af humane tilfælde faldet fra 3.674 i 1997 til 294 i 2011.

Lars Lunding understreger, at arbejdet kun har været muligt gennem et tæt samarbejde mellem producenter, skiftende fødevareministre og fødevaremyndighederne i Danmark og EU.

Danmark slutter sig dermed til Sverige og Finland, som er de eneste andre EU lande, som har særstatus for salmonella. De to lande bevarede deres status som salmonellafri, da de blev optaget i EU.

En sejr for forbrugerne
EU har, ved at sige ja til den danske ansøgning på æg, vist at man er villig til at belønne medlemslande, der gør et særligt stykke arbejde i forhold til fødevaresikkerhed. Det er intet mindre end en sejr for fødevaresikkerheden og forbrugerne. Fjerkræbranchen vurderer, at omkostningerne til at nedbringe salmonella i danske æg ligger på et trecifret millionbeløb over de sidste 15 år.

- Forbrugerne får jo først fuld bonus af indsatsen, når myndighederne kan stille de samme krav til de importerede æg, som de danske skal leve op til, siger Lars Lunding.

Fjerkræbranchen begyndte selv overvågningen af Salmonella i æg i 1991. I 1996 kom den første offentlige salmonellahandlingsplan for fjerkræ, der siden er udbygget flere gange. Salmonellahandlingsplanen for konsumæg omfatter alle led i hele produktionen.

Fakta om bekæmpelse af salmonella
Salmonellahandlingsplanen, der er verdens skrappeste, består af løbende overvågning (testning) af alle fjerkræflokke, varmebehandling af alt fjerkræfoder, skærpede egenkontrolprogrammer med fokus på høj biosikkerhed samt regler for hvilket dyremateriale, der må anvendes til den danske konsumægsproduktion.

Salmonellaforekomsten i danske æg var kommet så langt ned, at Danmark i 2007 ansøgte EU-Kommissionen om særstatus for salmonella i konsumæg. Det er den særstatus, som Danmark nu har fået, og det betyder, at Danmark fremover kan kræve, at importerede æg skal have samme lave salmonellaforekomst som de danske.

Kontakt: Jørgen Nyberg Larsen, Landbrug & Fødevarer, mobil 2724 5691