Forbrugerne kan være helt trygge ved dansk svinekød

Svinebranchen har konstant fokus på antibiotikaforbruget til svin. Og i sammenligning med andre lande ligger Danmark rigtig flot.

Forbrugerne kan være helt trygge ved dansk svinekød Svinebranchen har konstant fokus på antibiotikaforbruget til svin. Og i sammenligning med andre lande ligger Danmark rigtig flot. I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er der konstant fokus på antibiotikaforbruget til svin. - Vi tager antibiotikaforbruget til svin meget alvorligt. Svineproducenterne har bl.a. over en årrække – og efter råd fra myndighederne - reduceret og udfaset de præparater, som er kritiske i relation til behandling af mennesker. Og i stadig stigende grad anvendes de typer antibiotika, som Fødevarestyrelsen anbefaler; for eksempel præparatet tetracyklin, siger Nicolaj Nørgaard, direktør i Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer. Myndighederne får øget mulighed for kontrol Udmøntningen af det nye veterinærforlig giver myndighederne mulighed for at sætte ekstra fokus på bedrifter og dyrlæger med et unormalt antibiotikaforbrug. Og det hilser Nicolaj Nørgaard velkommen. - Fødevarestyrelsen, Den Danske Dyrlægeforening og svinebranchen vil i fællesskab sætte yderligere fokus på, at syge grise behandles med antibiotika på en optimal måde, siger Nicolaj Nørgaard. Danmark ligger flot - Med 3,6 gram medicin pr. produceret svin ligger dansk svineproduktions medicinforbrug lavt i forhold til de fleste andre lande, fastslår Erik Bisgaard Madsen, direktør for Fødevaresikkerhed og Veterinære forhold i Landbrug & Fødevarer. Også niveauet af antibiotikarester i svinekødet ligger lavt: - Forbrugerne kan være helt trygge, når de køber dansk svinekød. Indholdet af antibiotikarester i kødet er nemlig ekstremt lavt. Der undersøges stikprøver fra cirka 20.000 svin om året, og de senere år har kun mellem 0 og 4 svin været over den fastsatte grænseværdi, siger Erik Bisgaard Madsen. Niveauet af antibiotikarester i dansk svinekød ligger også rigtig flot i sammenligning med andre EU-lande. Og heldigvis viser både DANMAP og EFSA-rapporter fra EU, at resistensforekomsten hos bakterier i fx Salmonella i danske grise og svinekød har et meget lavt niveau sammenlignet med resten af verden. Forbrugernes største risiko for at møde resistente bakterier er således på udlandsrejser eller hospitalsophold. Erik Bisgaard Madsen efterlyser, at der kommer fokus på det samlede antibiotikaforbrug til dyr og mennesker. Det er nemlig det samlede forbrug, der påvirker resistensforekomsten.

Dokumenter og links