Glad for fokus på eksportfremme

Regeringen vil styrke arbejdet med at sikre dansk eksport til udlandet.

I dag blev det meddelt, at regeringen vil bruge flere ressourcer på eksportfremme. Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Carl Aage Dahl siger: ”Det helt afgørende for fødevareerhvervet er, at regeringen opruster indsatsen på ambassaderne i BRIK-landene og andre lovende vækstmarkeder. Vi lægger stor vægt på, at der er fokus på arbejdet med at sikre dansk eksport til udlandet.”

Som led i regeringens nye strategi nedlægges de fem eksportambassadørstillinger. Det har ikke været muligt for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer at opgøre det fulde resultat af ordningen med de fem eksportambassadører, da de kun har varetaget hvervet i få måneder.

”Det afgørende for os er, at indsatsen i forhold til de nye vækstøkonomier øges,” siger Carl Aage Dahl, som understreger, at det er nødvendigt at udbygge indsatsen over for disse lande, hvis Danmark skal have yderligere gang i eksportdrevet vækst.

Fødevareerhvervet sikrer årligt eksportindtægter for over 100 milliarder kroner til Danmark og har i de kommende år blikket rettet mod de nye vækstlande som f.eks. Kina. Der er derfor brug for langsigtede og stabile indsatser snarere end her-og-nu forslag, som måske ikke altid er lige gennemtænkte. Samlet set sikrer det danske fødevareerhverv omkring 145.000 hjemlige arbejdspladser.

Henvendelse:

Adm. dir. Carl Aage Dahl i Landbrug & Fødevarer – tlf. 2015 0080